Onderwijsraad

adviesorgaan van de Nederlandse regering op het terrein van het onderwijs
Voor het adviesorgaan van de Vlaamse regering, zie Vlaamse Onderwijsraad.

De Onderwijsraad is een adviesorgaan van de Nederlandse regering op het terrein van het onderwijs. De raad is in 1919 bij wet ingesteld en adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving. De Onderwijsraad neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ten opzichte van het onderwijsveld. De Onderwijsraad adviseert - gevraagd dan wel ongevraagd - de betrokken bewindslieden. Ook de Eerste Kamer en de Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Gemeenten kunnen in speciale gevallen van lokaal onderwijsbeleid (bijvoorbeeld huisvesting van scholen) een beroep doen op de Onderwijsraad.

SamenstellingBewerken

De Kroon benoemt, op voordracht van de minister van OCW, de Onderwijsraad voor een periode van vier jaar, waarbij na vier jaar alle leden aftreden; zij kunnen tweemaal worden herbenoemd. In de praktijk wordt gewoonlijk de helft van de leden herbenoemd en de helft nieuw benoemd. De minister draagt leden voor op basis van de wetenschappelijke disciplines, praktijkervaring in alle sectoren van het onderwijs en maatschappelijk-bestuurlijke bijdrage.

Sinds begin 2019 bestaat de Onderwijsraad uit de volgende leden:

 • voorzitter: mevrouw prof.dr. E.H. (Edith) Hooge, hoogleraar onderwijsbestuur aan de TIAS School for Business and Society
 • de heer I. (Iliass) El Hadioui MSc, wetenschappelijk docent Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • mevrouw J. (Jasmijn) Kester MEM, Lid College van Bestuur bij de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
 • de heer prof.dr.mr. P.W.A. (Pieter) Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law, senior adviseur bij Hobéon en onderzoeker/lid kenniskring lectoraat Public Governance Haagse Hogeschool
 • de heer R. (René) Kneyber, voormalig docent wiskunde, trainer, uitgever en publicist. Ook is hij lid van de raad van toezicht van schoolstichting Fluenta
 • mevrouw A. (Esmah) Lahlah: wethouder gemeente Tilburg met de portefeuille arbeidsparticipatie, bestaanszekerheid en mondiale bewustwording
 • mevrouw D. (Daisy) Mertens: leraar ondersteuningsklas passend onderwijs bij basisschool De Vuurvogel in Helmond
 • de heer dr. C.J. (Cor) van Montfort, onderzoeker goed bestuur, kwaliteitszorg en lerend vermogen in het onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam en research fellow publiek-private samenwerking voor leefbare steden aan de Universiteit van Tilburg
 • mevrouw prof.dr. S.F. (Susan) te Pas, decaan van het University College Utrecht
 • de heer drs. R. (Rob) Schuur, was tot 1 mei 2020 voorzitter van het college van bestuur van het regionaal opleidingencentrum Noorderpoort te Groningen. Actief toezichthouder in het PO en voorzitter van een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in het VO.
 • mevrouw prof.dr. M. (Monique) Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam
 • de heer prof.dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

De raad wordt inhoudelijk en facilitair ondersteund door een secretariaat. De directeur van het bureau is tevens secretaris van de raad.

Oud-leden van de raad zijn o.a.:

De raad heeft eerder onder andere over de volgende onderwerpen geadviseerd:

 • Leraren; onder andere in de adviezen Ruim baan voor leraren (2018) en Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs (2016)
 • Internationalisering; onder andere in de adviezen Internationalisering in het hoger onderwijs (2018) en Internationaliseren met ambitie (2016)
 • Bestuur, organisatie en bekostiging; onder andere in de adviezen Samen ten dienste van de school (2019) en Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden (2018)
 • Passend onderwijs; onder andere in de adviezen Steeds inclusiever (2020), Passend onderwijs (2016) en Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (2011)

Externe linkBewerken