Hoofdmenu openen
Kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
103 kiloseconde ks
1 seconde s
10−3 milliseconde ms
10−6 microseconde µs
10−9 nanoseconde ns
10−12 picoseconde ps
10−15 femtoseconde fs
10−18 attoseconde as
10−21 zeptoseconde zs
10−24 yoctoseconde ys

Een zeptoseconde is een triljardste van een seconde (10−21 van een seconde of 1 zs). Het woord wordt gevormd door het voorvoegsel zepto, gevoegd bij de eenheid seconde. Men spreekt in het dagelijkse leven nooit van een zeptoseconde, omdat het extreem vele ordes van grootte kleiner is dan wat mensen zonder hulpmiddelen kunnen waarnemen. Deze eenheid wordt aangewend in de scheikunde en de fysica, voornamelijk bij de studie van licht en atomen.

Zeptoseconden in de wetenschapBewerken

  • 7 zeptoseconden is de halfwaardetijd van de onstabiele isotoop 9He