Kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−30 quectoseconde qs
10−27 rontoseconde rs
10−24 yoctoseconde ys
10−21 zeptoseconde zs
10−18 attoseconde as
10−15 femtoseconde fs
10−12 picoseconde ps
10−9 nanoseconde ns
10−6 microseconde µs
10−3 milliseconde ms
1 seconde s
103 kiloseconde ks

Een nanoseconde is een miljardste van een seconde (10−9 van een seconde of 1 ns). Het woord wordt gevormd door het voorvoegsel nano, gevoegd bij de eenheid seconde. In het dagelijks taalgebruik is het ongewoon om in nanoseconden te spreken, omdat het vele ordes van grootte kleiner is dan wat mensen zonder hulpmiddelen kunnen waarnemen. Met behulp van een hogesnelheidscamera zijn echter verschijnselen waar te nemen die enkele nanoseconden duren: licht verplaatst zich in een nanoseconde circa 30 cm. De nanoseconde wordt veel gebruikt in technische specificaties in de telecommunicatie en computertechniek, de cyclustijd van één gigahertz is één nanoseconde.