Attoseconde

Kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−24 yoctoseconde ys
10−21 zeptoseconde zs
10−18 attoseconde as
10−15 femtoseconde fs
10−12 picoseconde ps
10−9 nanoseconde ns
10−6 microseconde µs
10−3 milliseconde ms
1 seconde s
103 kiloseconde ks

Een attoseconde is een triljoenste van een seconde (10−18 van een seconde of 1 as). Het woord wordt gevormd door het voorvoegsel atto, gevoegd bij de eenheid seconde. In het dagelijks taalgebruik is het ongewoon om in attoseconden te spreken, omdat het vele ordes van grootte kleiner is dan wat mensen zonder hulpmiddelen kunnen waarnemen. Deze eenheid wordt regelmatig aangewend in de scheikunde en de fysica, voornamelijk bij de studie van licht en atomen.

Attoseconden in de wetenschapBewerken

  • 1 attoseconde is de tijd die licht nodig heeft om de afstand af te leggen, gelijk aan de doorsnede van 3 waterstofatomen achter elkaar (ca. 111 picometer)
  • 67 attoseconden bedraagt de kortste puls van een laserstraal, gemeten in 2012
  • 82 attoseconden is de halfwaardetijd van 8Be, een onstabiel isotoop van beryllium
  • 100 attoseconden is de kleinste eenheid van tijd die ooit door de mens werd gemeten, namelijk in februari 2004