Kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−30 quectoseconde qs
10−27 rontoseconde rs
10−24 yoctoseconde ys
10−21 zeptoseconde zs
10−18 attoseconde as
10−15 femtoseconde fs
10−12 picoseconde ps
10−9 nanoseconde ns
10−6 microseconde µs
10−3 milliseconde ms
1 seconde s
103 kiloseconde ks

Een kiloseconde bedraagt duizend seconden (103 seconden of 1 ks). Het woord wordt gevormd door het voorvoegsel kilo, gevoegd bij de eenheid seconde. Men spreekt in het dagelijkse leven nooit van een kiloseconde, maar van minuten of uren. Een kiloseconde is gelijk aan 16 minuten en 40 seconden. De eenheid wordt in de wetenschappelijke wereld niet vaak gebruikt, op enkele vakgebieden na, zoals de röntgenastronomie.