Wikipedia:Wikiproject/Vogels/Benelux

Legenda:

 1. beginnetje
 2. rommelig en/of gebrekkig
 3. degelijk:
  • geen overbodige afbeeldingen
  • geen verwante soorten in de 'Zie ook'-sectie
  • in enkelvoud geschreven
  • logische volgorde en indeling kopjes en onderkopjes
 4. compleet:
  • bevat uiterlijke kenmerken, voortplanting, zang, voedsel, verspreiding en status
 5. etalagestatus
Nederlandse naam Voorkomen in Nederland Kwaliteit artikel Opmerkingen/status
Parelduiker schaarse doortrekker, wintergast volgt
IJsduiker onregelmatige gast volgt
Geelsnavelduiker dwaalgast volgt
Roodkeelduiker algemene doortrekker, wintergast volgt
Fuut algemene broedvogel 2 afbeeldingen in galerij verplaatsen, hernoemen kopjes
Roodhalsfuut doortrekker, zeer zeldzame broedvogel volgt
Kuifduiker zeldzame doortrekker volgt
Geoorde fuut zeldzame broedvogel volgt
Dodaars algemene broedvogel doortrekker, wintergast 2 rommelige layout, overbodige afbeeldingen
Dikbekfuut dwaalgast volgt
Vaal stormvogeltje onregelmatige gast volgt
Stormvogeltje zeldzame onregelmatige gast volgt
Wilsons stormvogeltje dwaalgast volgt
Bont stormvogeltje dwaalgast volgt
Noordse pijlstormvogel onregelmatige gast volgt
Donsstormvogel dwaalgast volgt
Bulwers stormvogel dwaalgast volgt
Grote pijlstormvogel dwaalgast volgt
Scopoli's pijlstormvogel dwaalgast volgt
Kuhls pijlstormvogel dwaalgast volgt
Grauwe pijlstormvogel dwaalgast volgt
Noordse stormvogel wintergast volgt
Jan-van-gent regelmatige gast 4
Aalscholver algemene broedvogel 3
Kuifaalscholver onregelmatig volgt
Dwergaalscholver dwaalgast volgt
Blauwe reiger algemene broedvogel 2 o.a. rommelige layout, obscure films en tijdschriftartikels
Purperreiger schaarse broedvogel volgt
Kleine zilverreiger broedvogel volgt
Grote zilverreiger broedvogel volgt
Ralreiger dwaalgast volgt
Koereiger dwaalgast volgt
Groene reiger dwaalgast volgt
Kwak zeldzame broedvogel volgt
Woudaapje schaars broedvogel volgt
Roerdomp broedvogel volgt
Kroeskoppelikaan dwaalgast volgt
Roze pelikaan dwaalgast volgt
Ooievaar broedvogel 2/4 Veel info, maar rommelige opzet en veel overbodige afbeeldingen
Zwarte ooievaar onregelmatige gast 3 snoei en schikking afbeeldingen nodig, mist info voortplanting
Lepelaar broedvogel 3 Afbeeldingen en kopjes gewisseld, nog redactie nodig
Zwarte ibis onregelmatige gast volgt
Flamingo wintergast volgt
Wilde eend algemene broedvogel volgt
Wintertaling broedvogel volgt
Amerikaanse wintertaling dwaalgast volgt
Siberische taling] dwaalgast volgt
Zomertaling broedvogel volgt
Krakeend zeldzame broedvogel volgt
Bronskopeend dwaalgast volgt
Smient doortrekker, wintergast (zeer zeldzame broedvogel) volgt
Amerikaanse smient dwaalgast volgt
Blauwvleugeltaling dwaalgast volgt
pijlstaart zeldzame broedvogel volgt
Slobeend broedvogel volgt
Marmereend dwaalgast volgt
Krooneend zeldzame broedvogel volgt
Topper doortrekker, wintergast volgt
Kleine topper dwaalgast volgt
Kuifeend broedvogel 3
Tafeleend doortrekker, schaars broedvogel volgt
Grote tafeleend dwaalgast volgt
Witoogeend doortrekker, zeer zeldzame broedvogel volgt
Ringsnaveleend dwaalgast volgt
Brilduiker doortrekker, wintergast volgt
Buffelkopeend dwaalgast volgt
IJseend schaarse doortrekker, wintergast volgt
Grote zee-eend doortrekker, wintergast volgt
Brilzee-eend dwaalgast volgt
Zwarte zee-eend doortrekker, wintergast volgt
Amerikaanse zee-eend dwaalgast volgt
Harlekijneend dwaalgast volgt
Eider broedvogel, doortrekker volgt
Koningseider dwaalgast volgt
Stellers eider dwaalgast volgt
Witkopeend dwaalgast volgt
Middelste zaagbek doortrekker, wintergast (zeer zeldzame broedvogel) volgt
Grote zaagbek doortrekker, wintergast volgt
Kokardezaagbek dwaalgast volgt
Nonnetje wintergast volgt
Bergeend broedvogel volgt
Casarca dwaalgast/ontsnapt volgt
Nijlgans ontsnapt broedvogel volgt
Grauwe gans wintergast, broedvogel volgt
Kolgans wintergast volgt
Dwerggans wintergast volgt
Taigarietgans wintergast volgt
Toendrarietgans wintergast volgt
Kleine rietgans wintergast volgt
Sneeuwgans dwaalgast volgt
Ross' gans dwaalgast volgt
Witbuikrotgans dwaalgast volgt
Rotgans wintergast volgt
Zwarte rotgans dwaalgast volgt
Brandgans wintergast volgt
Kleine Canadese gans volgt
Grote Canadese gans volgt
Roodhalsgans dwaalgast volgt
Knobbelzwaan broedvogel volgt
Wilde zwaan wintergast volgt
Kleine zwaan wintergast volgt
Fluitzwaan dwaalgast volgt
Lammergier dwaalgast volgt
Aasgier dwaalgast volgt
Vale gier dwaalgast volgt
Monniksgier dwaalgast volgt
Steenarend dwaalgast volgt
Bastaardarend onregelmatig volgt
Schreeuwarend dwaalgast volgt
Dwergarend dwaalgast volgt
Steppearend dwaalgast volgt
Keizerarend dwaalgast volgt
Spaanse keizerarend dwaalgast volgt
Havikarend dwaalgast volgt
Buizerd broedvogel 3
Ruigpootbuizerd doortrekker, wintergast volgt
Arendbuizerd dwaalgast volgt
Sperwer broedvogel 2/3 rommelige afbeeldingen
Havik broedvogel 3
Grijze wouw dwaalgast volgt
Rode wouw zeldzame broedvogel, doortrekker 2/3
Zwarte wouw onregelmatige gast 2/3 afbeeldingen
Europese zeearend zeldzame broedvogel, wintergast volgt
Wespendief zeldzame broedvogel 2
Bruine kiekendief broedvogel 2
Blauwe kiekendief doortrekker, wintergast (broedvogel) 3
Steppekiekendief dwaalgast volgt
Grauwe kiekendief broedvogel 2
Slangenarend doortrekker, wintergast volgt
Visarend doortrekker 3
Boomvalk broedvogel 2 afbeeldingen
Slechtvalk doortrekker (broedvogel) 2
Giervalk dwaalgast volgt
Smelleken doortrekker 2
Roodpootvalk dwaalgast volgt
Torenvalk broedvogel 2/3 kopje 'Bidden'
Kleine torenvalk dwaalgast volgt
Schots sneeuwhoen - volgt
Korhoen broedvogel 4
Auerhoen - 4
Hazelhoen - volgt
Patrijs standvogel 4
Kwartel broedvogel volgt
Fazant standvogel (exoot) volgt
Europese kraanvogel doortrekker (broedvogel) volgt
Canadese kraanvogel dwaalgast volgt
Jufferkraanvogel dwaalgast volgt
Waterral broedvogel volgt
Porseleinhoen zeldzame broedvogel volgt
Kleinst waterhoen onregelmatige (broedvogel) volgt
Klein waterhoen onregelmatige (broedvogel) volgt
Kwartelkoning zeldzame broedvogel volgt
Waterhoen broedvogel volgt
Meerkoet algemene broedvogel 2
Grote trap dwaalgast 4
Kleine trap dwaalgast volgt
Oostelijke kraagtrap dwaalgast volgt
Scholekster algemene broedvogel 3 Behoudens de afbeeldingengallerij
Bontbekplevier broedvogel volgt
Killdeerplevier dwaalgast volgt
Kleine plevier zomergast (broedvogel) volgt
Strandplevier broedvogel volgt
Zilverplevier doortrekker volgt
Goudplevier doortrekker volgt
Amerikaanse goudplevier dwaalgast volgt
Aziatische goudplevier dwaalgast volgt
Morinelplevier doortrekker (broedvogel) volgt
Woestijnplevier dwaalgast volgt
Kaspische plevier dwaalgast volgt
Steppekievit dwaalgast volgt
Kievit broedvogel 2/4 vrij compleet, maar afbeeldingen moeten nagelopen worden
Witstaartkievit dwaalgast volgt
Steenloper doortrekker volgt
Watersnip broedvogel volgt
Poelsnip doortrekker volgt
Bokje doortrekker (broedvogel) volgt
Grote grijze snip dwaalgast volgt
Houtsnip zeldzame broedvogel volgt
Bartrams ruiter dwaalgast volgt
Wulp broedvogel volgt
Regenwulp doortrekker, zomergast volgt
Dunbekwulp dwaalgast volgt
Grutto broedvogel volgt
Rosse grutto doortrekker volgt
Terekruiter dwaalgast volgt
Oeverloper doortrekker (broedvogel) 3
Amerikaanse oeverloper dwaalgast volgt
Witgat doortrekker (broedvogel) volgt
Amerikaanse bosruiter dwaalgast volgt
Bosruiter doortrekker (broedvogel) volgt
Tureluur broedvogel volgt
Zwarte ruiter doortrekker volgt
Groenpootruiter doortrekker volgt
Kleine geelpootruiter dwaalgast volgt
Grote geelpootruiter dwaalgast volgt
Poelruiter dwaalgast volgt
Grote kanoet dwaalgast volgt
Kanoet doortrekker volgt
Drieteenstrandloper doortrekker, wintergast volgt
Grijze strandloper dwaalgast volgt
Roodkeelstrandloper dwaalgast volgt
Kleine strandloper schaarse doortrekker volgt
Temmincks strandloper schaarse doortrekker volgt
Taigastrandloper dwaalgast volgt
Bonapartes strandloper dwaalgast volgt
Bairds strandloper dwaalgast volgt
Gestreepte strandloper dwaalgast volgt
Siberische strandloper dwaalgast volgt
Bonte strandloper doortrekker, zeer zeldzame broedvogel volgt
Krombekstrandloper doortrekker volgt
Paarse strandloper wintergast volgt
Steltstrandloper dwaalgast volgt
Blonde ruiter dwaalgast volgt
Breedbekstrandloper dwaalgast volgt
Kemphaan broedvogel volgt
Kluut broedvogel volgt
Steltkluut onregelmatige (broedvogel) volgt
Grote franjepoot dwaalgast volgt
Rosse franjepoot zeldzame doortrekker volgt
Grauwe franjepoot schaarse doortrekker volgt
Griel vroeger broedvogel, onregelmatig volgt
Vorkstaartplevier dwaalgast volgt
Steppevorkstaartplevier dwaalgast volgt
Oosterse steppevorkstaartplevier dwaalgast volgt
Renvogel dwaalgast volgt
Kleine jager doortrekker volgt
Grote jager zeldzame wintergast volgt
Middelste jager zeldzame wintergast volgt
Kleinste jager onregelmatige gast volgt
Ivoormeeuw dwaalgast volgt
Grote mantelmeeuw algemene wintergast volgt
Kleine mantelmeeuw doortrekker schaars broedvogel volgt
Zilvermeeuw broedvogel volgt
Geelpootmeeuw onregelmatige broedvogel volgt
Pontische meeuw dwaalgast volgt
Stormmeeuw schaarse broedvogel volgt
Ringsnavelmeeuw dwaalgast volgt
Grote burgemeester zeldzame wintergast volgt
Kleine burgemeester dwaalgast volgt
Zwartkopmeeuw dwaalgast (broedvogel) volgt
Lachmeeuw dwaalgast volgt
Franklins meeuw dwaalgast volgt
Audouins meeuw dwaalgast volgt
Reuzenzwartkopmeeuw dwaalgast volgt
Dwergmeeuw zeldzame broedvogel volgt
Ross' meeuw dwaalgast volgt
Kokmeeuw broedvogel volgt
Kleine kokmeeuw dwaalgast volgt
Dunbekmeeuw dwaalgast volgt
Vorkstaartmeeuw dwaalgast volgt
Drieteenmeeuw doortrekker, wintergast volgt
Brilstern dwaalgast volgt
Zwarte stern broedvogel volgt
Witvleugelstern dwaalgast, inc broedvogel (2007) volgt
Witwangstern dwaalgast (broedvogel) volgt
Lachstern doortrekker (broedvogel) volgt
Reuzenstern onregelmatig volgt
Visdiefje broedvogel volgt
Noordse Stern zeldzame broedvogel volgt
Dougalls stern dwaalgast volgt
Dwergstern broedvogel volgt
Grote stern broedvogel volgt
Forsters stern dwaalgast volgt
Alk doortrekker, wintergast volgt
Kleine alk zeldzame wintergast volgt
Zeekoet wintergast, doortrekker volgt
Dikbekzeekoet dwaalgast volgt
Zwarte zeekoet dwaalgast volgt
Papegaaiduiker onregelmatige doortrekker volgt
Zwartbuikzandhoen - volgt
Steppehoen dwaalgast volgt
Holenduif broedvogel volgt
Rotsduif - volgt
Houtduif algemene broedvogel volgt
Zomertortel algemene broedvogel volgt
Oosterse tortel dwaalgast volgt
Turkse tortel algemene standvogel volgt
Koekoek broedvogel volgt
Kuifkoekoek dwaalgast volgt
Geelsnavelkoekoek - volgt
Kerkuil schaarse standvogel 2/3 afbeeldingen!
Dwergooruil dwaalgast volgt
Oehoe broedvogel 2/4 Compleet, maar slecht onderhouden (dierentuinfoto!)
Sneeuwuil dwaalgast 3
Sperweruil dwaalgast 2/3 afbeeldingen!
Dwerguil dwaalgast volgt
Steenuil schaarse broedvogel 2 prio
Bosuil schaarse standvogel 2/3 prio. o.a. afbeeldingen
Ransuil broedvogel 2/3 prio. o.a. afbeeldingen
Velduil zeldzame broedvogel 2/3 afbeeldingen!
Ruigpootuil dwaalgast volgt
Nachtzwaluw broedvogel 2/3
Stekelstaartgierzwaluw dwaalgast volgt
Gierzwaluw algemene broedvogel 3
Vale gierzwaluw dwaalgast volgt
Alpengierzwaluw dwaalgast volgt
Huisgierzwaluw dwaalgast volgt
IJsvogel broedvogel 5
Bandijsvogel dwaalgast volgt
Bijeneter dwaalgast 2/3 nodig:indeling kopjes, aanvulling geluid
Groene bijeneter dwaalgast volgt
Scharrelaar dwaalgast 2/3 Kleine opknapper, mist afbeeldingen
Hop zeldzame doortrekker (broedvogel) volgt
Groene specht broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Grijskopspecht dwaalgast 3
Grote bonte specht algemene broedvogel 3/4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Witrugspecht - 2
Kleine bonte specht zeldzame broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Middelste bonte specht zeldzame broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Zwarte specht broedvogel 5 Uitgevoerd Uitgevoerd
Draaihals doortrekker, onregelmatige broedvogel 3 wel summier
Kalanderleeuwerik dwaalgast volgt
Kortteenleeuwerik dwaalgast volgt
Kuifleeuwerik broedvogel 2/3
Boomleeuwerik broedvogel 4
Veldleeuwerik broedvogel 3
Strandleeuwerik schaarse doortrekker, wintergast 2
Boerenzwaluw algemene broedvogel 5 Uitgevoerd Uitgevoerd
Roodstuitzwaluw dwaalgast 3 Uitgevoerd Uitgevoerd
Huiszwaluw broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Oeverzwaluw broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Rotszwaluw dwaalgast 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Graspieper algemene broedvogel volgt
Grote pieper onregelmatig volgt
Mongoolse pieper dwaalgast volgt
Duinpieper zeldzame broedvogel volgt
Boompieper algemene broedvogel volgt
Siberische boompieper dwaalgast volgt
Roodkeelpieper dwaalgast volgt
Waterpieper wintergast volgt
Oeverpieper zeldzame wintergast, dwaalgast volgt
Witte kwikstaart algemene broedvogel volgt
Rouwkwikstaart broedvogel volgt
Gele kwikstaart algemene broedvogel volgt
Engelse kwikstaart broedvogel volgt
Noordse kwikstaart doortrekker volgt
Italiaanse kwikstaart dwaalgast volgt
Citroenkwikstaart doortrekker volgt
Grote gele kwikstaart schaarse broedvogel volgt
Wielewaal (zangvogel) broedvogel volgt
Raaf broedvogel volgt
Zwarte kraai algemene broedvogel volgt
Bonte kraai doortrekker, wintergast (broedvogel) volgt
Roek broedvogel 2/4 volgorde kopjes
Kauw algemene broedvogel volgt
Daurische kauw dwaalgast volgt
Huiskraai broedvogel 2 summier met veel nadruk op Nederland
Ekster broedvogel 2 Kopje 'De ekster in vogelvlucht'
Notenkraker invasiegast 2/3 titel onderkopjes, indeling in paragrafen
Vlaamse gaai algemene broedvogel 2
Alpenkraai - 3
Koolmees algemene standvogel 2/3 afbeeldingdump
Pimpelmees algemene standvogel 3 galerij
Zwarte mees standvogel 3
Kuifmees standvogel 3 mist afbeeldingen
Glanskop standvogel volgt
Matkop standvogel volgt
Staartmees standvogel, broedvogel 3
Baardman broedvogel 3
Rotskruiper dwaalgast volgt
Boomklever broedvogel 2/3 afbeeldingdump
Boomkruiper broedvogel 3
Taigaboomkruiper broedvogel volgt
Buidelmees broedvogel 3
Winterkoning broedvogel (standvogel) 2/3 afbeeldingen
Spotlijster dwaalgast volgt
Waterspreeuw onregelmatige wintergast (broedvogel) volgt
Siberische lijster dwaalgast volgt
Goudlijster dwaalgast volgt
Grote lijster broedvogel 2 afbeeldingen (illustratie)
Kramsvogel wintergast, zeldzame broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Zanglijster algemene broedvogel 3
Koperwiek doortrekker 2/3 afbeeldingen (illustratie)
Vale lijster dwaalgast volgt
Bruine lijster dwaalgast volgt
Zwartkeellijster dwaalgast volgt
Beflijster doortrekker volgt
Merel algemene broedvogel 2/4 prio: redactie, aanvullende foto's
Rode rotslijster dwaalgast volgt
Blauwe rotslijster dwaalgast volgt
Tapuit broedvogel volgt
Bonte tapuit dwaalgast volgt
Oostelijke blonde tapuit dwaalgast volgt
Westelijke blonde tapuit dwaalgast volgt
Woestijntapuit dwaalgast volgt
Roodborsttapuit broedvogel 3
Aziatische roodborsttapuit dwaalgast volgt
Izabeltapuit dwaalgast volgt
Paapje broedvogel volgt
Gekraagde roodstaart broedvogel 2
Zwarte roodstaart broedvogel 2
Nachtegaal broedvogel 2
Noordse nachtegaal dwaalgast volgt
Blauwborst broedvogel volgt
Blauwstaart dwaalgast volgt
Perzische roodborst dwaalgast volgt
Roodborst broedvogel volgt
Cetti's zanger broedvogel volgt
Graszanger broedvogel volgt
Siberische Sprinkhaanzanger dwaalgast volgt
Kleine Sprinkhaanzanger dwaalgast volgt
Sprinkhaanzanger broedvogel volgt
Krekelzanger dwaalgast volgt
Snor broedvogel volgt
Grote karekiet algemene broedvogel volgt
Kleine karekiet algemene broedvogel volgt
Bosrietzanger broedvogel volgt
Rietzanger broedvogel volgt
Waterrietzanger doortrekker (broedvogel) 4
Veldrietzanger dwaalgast volgt
Struikrietzanger dwaalgast volgt
Kleine spotvogel dwaalgast 4
Sykes' spotvogel dwaalgast volgt
Orpheusspotvogel broedvogel 4
Spotvogel broedvogel 4
Zwartkop broedvogel 2 Erg summier
Sperwergrasmus dwaalgast volgt
Westelijke orpheusgrasmus dwaalgast volgt
Tuinfluiter algemene broedvogel 3 Wel summier
Grasmus broedvogel 2 Mist zang, tekening vervangen
Braamsluiper broedvogel 3 Wel summier
Baardgrasmus dwaalgast volgt
Moltoni's baardgrasmus dwaalgast volgt
Orpheusspotvogel dwaalgast volgt
Provençaalse grasmus dwaalgast volgt
Kleine zwartkop dwaalgast volgt
Woestijngrasmus dwaalgast volgt
Kroonboszanger dwaalgast volgt
Swinhoes boszanger dwaalgast volgt
Noordse boszanger dwaalgast volgt
Pallas' boszanger dwaalgast 4
Grauwe fitis dwaalgast volgt
Fitis algemene broedvogel 2
Tjiftjaf algemene broedvogel 2
Iberische tjiftjaf dwaalgast volgt
Fluiter broedvogel volgt
Bergfluiter dwaalgast volgt
Balkanbergfluiter dwaalgast volgt
Bladkoning dwaalgast 4
Humes bladkoning dwaalgast volgt
Raddes boszanger dwaalgast volgt
Bruine boszanger dwaalgast volgt
Goudhaan broedvogel 2
Vuurgoudhaan zeldzame broedvogel 3
Grauwe vliegenvanger broedvogel 2
Bonte vliegenvanger broedvogel 3
Withalsvliegenvanger dwaalgast 3
Kleine vliegenvanger onreg 3
Heggenmus broedvogel 3
Alpenheggenmus dwaalgast 3
Pestvogel invasiegast volgt
Klapekster zeldzame broedvogel 2
Kleine klapekster dwaalgast volgt
Steppeklapekster dwaalgast volgt
Roodkopklauwier dwaalgast 2
Grauwe klauwier broedvogel 2
Turkestaanse klauwier dwaalgast volgt
Daurische klauwier dwaalgast volgt
Spreeuw algemene broedvogel 2 prio; héél rommelig
Roze spreeuw dwaalgast volgt
Daurische spreeuw dwaalgast volgt
Appelvink broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Groenling algemene broedvogel 2
Putter broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Sijs doortrekker (broedvogel) 3
Kneu algemene broedvogel 2
Frater doortrekker, wintergast 3
Kleine barmsijs broedvogel volgt
Grote barmsijs doortrekker volgt
Witstuitbarmsijs dwaalgast volgt
Europese kanarie broedvogel 2
Goudvink zeldzame broedvogel 4 Uitgevoerd Uitgevoerd
Roodmus dwaalgast volgt
Haakbek dwaalgast volgt
Kruisbek invasiegast (broedvogel) 2
Grote kruisbek dwaalgast volgt
Witbandkruisbek dwaalgast volgt
Woestijnvink dwaalgast volgt
Vink algemene broedvogel 2
Keep doortrekker 2
Mirtezanger dwaalgast volgt
Zanggors dwaalgast volgt
Witkruingors dwaalgast volgt
Witkeelgors dwaalgast volgt
Grijze junco dwaalgast volgt
Geelgors broedvogel 3
Grauwe gors broedvogel volgt
Maskergors dwaalgast volgt
Witkopgors dwaalgast volgt
Zwartkopgors dwaalgast volgt
Bruinkopgors dwaalgast volgt
Rosse gors dwaalgast volgt
Wilgengors dwaalgast volgt
Cirlgors dwaalgast 4
Ortolaan broedvogel 4
Bruinkeelortolaan dwaalgast volgt
Steenortolaan dwaalgast volgt
Geelbrauwgors dwaalgast volgt
Grijze gors dwaalgast volgt
Bosgors dwaalgast volgt
Dwerggors dwaalgast volgt
Rietgors broedvogel 2
IJsgors schaarse doortrekker, wintergast volgt
Sneeuwgors doortrekker, wintergast volgt
Indigogors dwaalgast volgt
Geelkoptroepiaal dwaalgast volgt
Baltimoretroepiaal dwaalgast volgt
Huismus algemene broedvogel volgt
Ringmus algemene broedvogel volgt
Spaanse mus dwaalgast volgt
Roodoogvireo dwaalgast volgt