Hoofdmenu openen
Overzicht beheerpagina's
Sjablonen in Wikipedia

De beschermingsstatus van een (onder)soort is een indicatie van de waarschijnlijkheid dat die (onder)soort zal blijven overleven. Vele factoren worden hierbij beschouwd, niet enkel het aantal dat nog overblijft, maar ook de algemene diachronische toename of afname in de populatie, de mate waarin de (onder)soort zich kan voortplanten, het aantal bedreigingen, enzovoort.

De meest bekende wereldwijde beschermingsstatus lijst is de IUCN Rode Lijst, maar er zijn nog vele andere, gespecialiseerde lijsten.

De volgende beschermingsstatussen kunnen worden gebruikt in Wikipedia-artikelen. Ze zijn gebaseerd op de IUCN-categorieën.

Op IUCN categoriën gebaseerde beschermingsstatussen
Status Omschrijving Voorbeeld IUCN
Onzeker er zijn te weinig gegevens beschikbaar om de status te bepalen Amerikaanse pijlstaartrog DD
(Data Deficient)
Niet bedreigd of veilig, of laag risico geen onmiddellijke dreiging voor het voortbestaan van deze soort Araucaria bidwillii en grote paradijsvogel LR/LC (Lower Risk/Least Concern)
Van bescherming afhankelijk geen onmiddellijke dreiging, maar zonder bescherming kan deze soort bedreigd raken LR/CD
(Lower Risk/Conservation Dependant)
Gevoelig het voortbestaan van de soort is niet bedreigd, maar het loopt een grote kans om in de toekomst wel bedreigd te worden jaguar, longan en Goldie's paradijsvogel NT
(Near Threatened)
Kwetsbaar loopt gevaar om op middellange termijn uit te sterven Oostelijke hoelok (een soort mensaap), reuzenmanta, brilparadijsvogel en flamboyant VU
(Vulnerable)
Bedreigd loopt erg veel kans om in de nabije toekomst uitgestorven te raken blauwe vinvis, chimpansee, Siberische tijger en Clianthus puniceus EN
(Endangered)
Ernstig bedreigd of kritiek heeft een extreem grote kans op uitsterven in de onmiddellijke toekomst berggorilla, Javaanse neushoorn, (wilde) kameel en Brighamia insignis CR
(Critically endangered)
Uitgestorven in het wild bestaan enkel nog in gevangenschap, maar er zijn geen natuurlijke, vrij-levende populaties Przewalskipaard, Kokia cookei EW
(Extinct in Wild)
Uitgestorven er wordt aangenomen dat er geen levende exemplaren van deze soort bestaan.
Sommige uitgestorven diersoorten (bijvoorbeeld lang geleden uitgestorven soorten) ontbreken op de IUCN-lijst.
dodo, Streblorrhiza speciosa EX
(Extinct)
Ook is er een categorie die niet gebaseerd is op IUCN-categorieën:
Fossiel De soort is alleen bekend van fossiele vondsten en dus uitgestorven Tyrannosaurus

In {{Taxobox}} kan de status in de parameter |status= worden ingevuld (bijvoorbeeld |status=Veilig, |status=Kritiek of |status=Kwetsbaar). Daarnaast kan met |rl-id= een link naar de site van de Rode Lijst worden gelegd (zie bijvoorbeeld Acerodon celebensis).

Zie ookBewerken