Vorm (fysiek)

fysiek

De vorm is een fysiek kenmerk van een voorwerp, namelijk de ruimte die het inneemt in zijn omgeving. Deze ruimte wordt begrensd door de randen van het voorwerp. De vorm bepaalt hoe het voorwerp door het te zien of te voelen door mensen wordt waargenomen en is het uiterlijk van een voorwerp.

Drie verschillende vormen: piramide, bol en kubus

Vorm is alle meetkundige informatie die overblijft als de plaats, schaal en draaiing van een voorwerp buiten beschouwing worden gelaten.[1]

— David George Kendall

Vormen kunnen met behulp van meetkunde worden beschreven, namelijk met punten, lijnen, krommen en vlakken.