Vlag van Zevenhuizen (Zuidplas)

Vlagbeschrijving van de vlag van de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Zevenhuizen

Van de vlag van Zevenhuizen is niet bekend of en zo ja, wanneer deze officieel is vastgesteld als de gemeentevlag van de Zuid-Hollandse gemeente Zevenhuizen. De vlag kan als volgt worden beschreven:

Vlag van de gemeente Zevenhuizen (1938-1991)

Vierkant, met twee banen van gelijke hoogte van rood en geel, met in het kanton drie banen van gelijke lengte van groen en geel.

De vlag is gebaseerd op de defileervlag die in 1938 door vertegenwoordigers van de gemeente werd gedragen tijdens het defilé in Amsterdam ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De vlag bestaat uit twee banen van rood en geel, met op het kanton het beeld van het gemeentelijk wapenschild.

In 1991 is Zevenhuizen samen met Moerkapelle opgegaan in de gemeente Moerhuizen, die een jaar later werd hernoemd naar Zevenhuizen-Moerkapelle. De vlag van Zevenhuizen is bij de fusie als gemeentevlag komen te vervallen. De kleuren van het wapen werden overgenomen in de vlag van Zevenhuizen-Moerkapelle.

Verwante afbeeldingen bewerken