Vlag van Haastrecht

De vlag van Haastrecht is nimmer officieel vastgesteld als de gemeentevlag van de Zuid-Hollandse gemeente Haastrecht, maar werd wel als zodanig gebruikt. De vlag bestaat uit twee banen van gelijke hoogte in de kleuren rood en geel. In het rode baan is links een blauw vierkant opgenomen met een gele kasteel. De kasteel zijn afkomstig van het gemeentewapen.

Vlag van de gemeente Haastrecht
(1938-1985)

De vlag is nooit officieel vastgesteld. De vlag is gebaseerd op de defileervlag die in 1938 door vertegenwoordigers van de gemeente werd gedragen tijdens het defilé in Amsterdam ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De vlag bestaat uit twee banen van rood en geel (destijds aangewezen als provinciekleuren voor Zuid-Holland), met op het kanton het beeld van het gemeentelijk wapenschild.

Op 1 januari 1985 werd Haastrecht onderdeel van de nieuwe gemeente Vlist. De vlag is daardoor als gemeentevlag komen te vervallen. Na de opheffing van Vlist in 2015 kwam Haastrecht onder het bestuur van de nieuw opgerichte gemeente Krimpenerwaard.

Verwante afbeeldingen bewerken