De vlag van Boskoop is nooit officieel vastgesteld als gemeentevlag van de Zuid-Hollandse gemeente Boskoop, maar werd door de burgerij wel als zodanig gebruikt. De vlag kan als volgt worden beschreven:

Vexillologisch symbool voor een vlag zoals die in de praktijk wordt uitgevoerd? Vlag van de gemeente Boskoop
(tot 2014)

Drie banen van gelijke hoogte van blauw en geel.

De kleuren van de vlag zijn ontleend aan het gemeentewapen. Dit was echter in rijkskleuren verleend omdat de historische kleuren bij de aanvraag daarvan niet bekend waren. Volgens Sierksma was dit zwart op een wit veld.


Op 1 januari 2014 is Boskoop opgegaan in de gemeente Alphen aan den Rijn. De vlag is daardoor als gemeentevlag komen te vervallen.

Verwante afbeeldingen bewerken