Vlag van Piershil

Vlagbeschrijving van de vlag van de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Piershil

De vlag van Piershil is nooit officieel vastgesteld als de gemeentevlag van de Zuid-Hollandse gemeente Piershil, maar werd wel als zodanig gebruikt. De vlag zou als volgt kunnen worden omschreven:

Vexillologisch symbool voor een vlag zoals die in de praktijk wordt uitgevoerd?Vlag van de gemeente Piershil
(officieus; in gebruik: van 1976 of eerder, tot 1984)

Zeven golvende banen van wit en groen.

De vlag is gelijk aan de tekening op het schild van het gemeentewapen. Op een foto uit 1976 is te zien dat de vlag wapperde op de korenmolen Simonia ter gelegenheid van een officieel bezoek aan de gemeente door de commissaris van de koningin in Zuid-Holland. In 1981 hing de vlag tijdens een zomermanifestatie in de Flevohof tussen ongeveer vijfhonderd andere gemeentevlaggen.[1]

Op 1 januari 1984 ging Piershil op in de gemeente Korendijk. De vlag kwam daardoor als gemeentevlag te vervallen. Sinds 1 januari 2019 valt Piershil onder de gemeente Hoeksche Waard.

Verwante afbeeldingen bewerken