Vlaamse Onderwijsraad

strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Onderwijsraad of VLOR is de strategische adviesraad voor het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Als strategische adviesraad werkt hij onafhankelijk en wordt hij om strategisch advies gevraagd in alle belangrijke domeinen van het onderwijsministerie.

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
Type Strategische adviesraad (SAR)
Jurisdictie Vlaamse Gemeenschap
Hoofdkantoor Brussel
Verantwoordelijke minister Ben Weyts
Valt onder Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid
Website http://www.vlor.be

De raad werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 31 juli 1990. Bij decreet van 2 april 2004 (in werking getreden op 1 april 2006) werd het omgevormd tot strategische adviesraad.

Hij is representatief samengesteld uit alle geledingen die bij onderwijs en vorming betrokken zijn:

De VLOR bestaat naast een algemene raad uit vier deelraden:

  • een raad basisonderwijs
  • een raad secundair onderwijs
  • een raad hoger onderwijs
  • een raad levenslang en levensbreed leren

Op eigen initiatief of op vraag van de minister overlegt de raad over het onderwijsbeleid en geeft advies aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

De VLOR beschikt over een eigen bibliotheek en kenniscentrum, en wordt daarom ook door externen geraadpleegd in verband met onderwijsmateries.

Externe linkBewerken