Vlaamse Onderwijsraad

strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Onderwijsraad of VLOR is de strategische adviesraad voor het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Als strategische adviesraad werkt hij onafhankelijk. De VLOR wordt om strategisch advies gevraagd in alle belangrijke domeinen van het onderwijsministerie.

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
Geschiedenis
Type Strategische adviesraad (SAR)
Verantwoordelijke minister Ben Weyts
Valt onder Beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid
Jurisdictie Vlaamse Gemeenschap
Hoofdkantoor Brussel
Media
Website http://www.vlor.be

De VLOR werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 31 juli 1990. Bij decreet van 2 april 2004 (in werking getreden op 1 april 2006) werd hij omgevormd tot strategische adviesraad.

Op eigen initiatief of op vraag van de minister overlegt de raad over het onderwijsbeleid. Ook geeft de VLOR advies aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

De VLOR beschikt over een eigen bibliotheek en kenniscentrum, en wordt daarom ook door externen geraadpleegd in verband met onderwijsmateries.

SamenstellingBewerken

De VLOR is representatief samengesteld uit alle geledingen die bij onderwijs en vorming betrokken zijn:

De VLOR bestaat naast een algemene raad uit vier deelraden:

  • een raad basisonderwijs
  • een raad secundair onderwijs
  • een raad hoger onderwijs
  • een raad levenslang en levensbreed leren

VoorzittersBewerken

Externe linkBewerken