Inrichtende macht

Met (een voorzitter van de) inrichtende macht doelt men in Vlaanderen op het "bestuur", meestal in een onderwijscontext. Per onderwijsnet is er een verschillende rechtspersoonlijkheid die onderwijs aanbiedt, waarvoor de inrichtende macht juridisch aansprakelijk is. Ook de aanwerving van personeel behoort tot de bevoegdheid van de inrichtende macht.

De inrichtende macht van een school is meestal een groep mensen die zich het onderwijs (dikwijls onbetaald) ter harte neemt. De dagelijkse leiding van een school, instelling of onderwijsgroep wordt echter toevertrouwd aan een directeur, rector, schoolhoofd, ...

Zie ookBewerken