Hoofdmenu openen

Rijnland was in de middeleeuwen een gouw in het zuiden van Holland. Het omvatte een gebied aan weerskanten van de Oude Rijn stroomafwaarts vanaf Bodegraven. In zuidelijke richting grensde het aan Masaland. In noordelijke richting grensde het aan de gouwen Kennemerland en Nifterlake.