Uria (persoon)

De dood van Uria (1509, Michelangelo Buonarroti)

Uria (Hebreeuws: אוריה החתי; Mijn licht is Jahweh) is een persoon uit de Bijbel. Hij was een Hethiet en een soldaat in het leger van koning David.[1]

Toen Uria in de veldslag bij Rabba tegen het volk Ammon streed, maakte David Batseba, de vrouw van Uria zwanger.[2] David wilde zijn daad verdoezelen door Uria van de strijd terug te roepen en hem bij Batseba te laten slapen. Uria weigerde echter, aangezien de strijd nog niet afgelopen was en hij daarom niet onrein mocht raken, volgens het gebod in Deuteronomium:

Wanneer er onder u iemand is die niet rein is door iets wat 's nachts per ongeluk is gebeurd, dan moet hij buiten het kamp gaan. Hij mag niet binnen het kamp komen.[3]

Ook nadat David Uria dronken voerde, weigerde Uria om thuis te slapen.[4] Door zijn voornemen dit gebod te gehoorzamen en het feit dat hij met een jodin getrouwd was, is het mogelijk dat Uria een proseliet was.[5]

Pieter Lastman, David overhandigt een brief voor Uriah (1619)

David stuurde Uria naar het front terug en beval Joab, zijn legeraanvoerder, om Uria vooraan in de linies te plaatsen. Uria stierf hierop in de strijd.[6] De profeet Nathan bekritiseerde David, waarop David berouw had van zijn daden, maar ontliep zijn straf niet: het kind dat hij bij Batseba had verwekt, stierf kort na de bevalling.[7]