Zie artikel Voor het gelijknamige schip, zie Adonia (schip).

Adonia was volgens de Hebreeuwse Bijbel de vierde zoon van koning David van het Verenigd Koninkrijk Israël. Zijn moeder was Chaggit. Hij werd in Hebron geboren.

Toen David op leeftijd gekomen was, mobiliseerde Adonia een privéleger om zelf de macht over te nemen. Door ingrijpen van de profeet Natan en Davids vrouw Batseba (de moeder van Salomo) mislukte deze poging. In plaats daarvan werd Salomo troonopvolger van David.

Toen Batseba namens Adonia een huwelijksverzoek met Abisag uit Sunem aan koning Salomo voorlegde, zag de koning dit als een bedreiging voor het koningschap en gaf hij zijn generaal Benaja opdracht om Adonia te doden.