Asahel

krijger

Asahel (hebreeuws: עשהאל) was volgens de Hebreeuwse Bijbel de jongste zoon van Seruja (ook Zeruja) een halfzuster van David, een dochter van Isaï en Nachas. Hij was dus een broer van Abishai en Joab. Asahel komt voor in het Bijbelboek 2 Samuël in de hoofdstukken 2 en 3.

Abner doodt Asahel, houtsnede door Johann Christoph Weigel, 1695.

Volgens het Bijbelverhaal vocht hij mee in de strijd tussen Abner en zijn broer Joab, die opmerkelijk verliep, omdat besloten wordt de strijd te laten beslissen tussen twee twaalftallen. Alle vierentwintig deelnemers komen hierbij om (2 Samuel 2:12).

In de hierop volgende strijd wordt Abner verslagen en slaat op de vlucht. Hij wordt achtervolgd door Asahel, van wie gezegd wordt dat hij een snelle renner was (lichtvoetig als de ree in het veld). Abner waarschuwde hem, maar Asahel wilde van geen stoppen weten, waarop Abner Asahel uit zelfverdediging doodde.

Dit was het begin van een dodelijke vete tussen de leiders van de twee partijen, Abner en Joab, omdat Joab volgens de toenmalige gebruiken verplicht was de dood van zijn broer te wreken.