Daniël (zoon van David)

zoon van David

Daniël is de tweede zoon van koning David. Hij wordt ook wel Kileab, of Chileab genoemd.[1]

Daniël leefde rond 1000 v.Chr.. Zijn moeder, Abigaïl, de Karmelitische, baarde hem in Hebron[2]