Een tectosilicaat is een silicaat in een apart driedimensionaal patroon gerangschikt. Het bestaat dus net zoals alle silicaten uit viervlakken van silicium-en zuurstofatomen. Voorbeelden van tectosilicaten zijn de veldspaten, veldspaatvervangers en de zeolieten.