Nesosilicaat

Een nesosilicaat (vanuit het Grieks νησος nēsos, eiland) of eilandsilicaat is een silicaat waarvan het kristalrooster opgebouwd is uit geïsoleerde tetraëders van silica (SiO4). De verhouding van silicium en zuurstof in nesosilicaten is 1:4, de laagst mogelijke waarde voor een silicaat. Twee belangrijke groepen mineralen die tot de nesosilicaten behoren zijn olivijnen en granaten. Andere veel voorkomende nesosilicaten zijn sillimaniet, kyaniet, andalusiet, stauroliet, chloritoïd, zirkoon, topaas, mulliet, de humietgroep, vesuvianiet en titaniet.