Geestelijke

het geheel van de geestelijke stand

Een geestelijke is iemand die, vaak door een bepaalde religieuze wijding, de bevoegdheid heeft gekregen om godsdienstonderricht te geven en/of bepaalde gewijde handelingen te verrichten en/of religieuze bestuursfuncties uit te oefenen.

Geestelijken
Orthodoxe geestelijken in de All Saints' Antiochian Orthodox Church, Raleigh, Verenigde Staten. Van links naar rechts een priester, twee diakenen en op de rug gezien een bisschop
Een islamitische geestelijke: de prominente Koeweitse imam en journalist Mohammed al-Awadi
Opperrabbijn Dov Lior van Hebron en Kiryat Arba met leerlingen

Het geheel van geestelijken van een bepaalde geestelijke groepering of een land wordt aangeduid met de term clerus of geestelijkheid.

ChristendomBewerken

KatholicismeBewerken

De katholieke geestelijken worden ook clerici genoemd (enkelvoud: clericus) en de geestelijkheid clerus. Het betreft allen die tot diaken, priester of bisschop zijn gewijd, dus ook de kardinalen en de paus. De clerus omvat zowel de reguliere (Kloosterorde) als de seculiere geestelijkheid (zie ook: priester). Daarnaast bestaan er kloosterorden, die zowel uit mannen als uit vrouwen kunnen bestaan: monniken, Paters, Broeders en Fraters, Monialen en andere vrouwelijke religieuzen, ook wel nonnen genoemd. Enkel de mannelijke religieuzen (dus leden van een mannelijke kloosterorde of congregatie), die een wijding hebben ontvangen, zijn daardoor lid van de Geestelijkheid, Clerus, en worden dan Pater genoemd (ongeacht of zij monniken zijn of behoren tot een actieve orde of congregatie).

Oosterse OrthodoxieBewerken

Monnik, priester, bisschop en patriarch.

ProtestantismeBewerken

Protestantse 'geestelijken' worden ambtsdrager genoemd. Protestanten kennen drie ambten: het ambt van dominee of predikant, dat van ouderling en dat van diaken. Samen vormen de ambtsdragers de kerkenraad. De dominee is het meest te vergelijken met de katholieke priester. Een predikant heeft, net als een priester, toestemming de sacramenten te bedienen. Een ouderling houdt zich voornamelijk bezig met toezicht op het geloofsleven van gemeenteleven. Een diaken houdt zich voornamelijk bezig met toezicht op de zorg voor elkaar in de gemeente.

IslamBewerken

De islam kent - officieel althans - geen geestelijkheid of geestelijke stand.

Zie ook: ayatollah, moefti, imam, hodja, molla en oelama

JodendomBewerken

Rabbijn en opperrabbijn.

BoeddhismeBewerken

In het boeddhisme zijn de geestelijken lid van de sangha, de gemeenschap van degenen die naar heiligheid streven, als bhikkhu of bhikkhuni (monnik of non).

DaoïsmeBewerken

Het daoïsme kent daoshi als geestelijken.