Geestelijke

het geheel van de geestelijke stand

Een geestelijke is iemand die, vaak door een bepaalde religieuze wijding, de bevoegdheid heeft gekregen om godsdienstonderricht te geven en/of bepaalde gewijde handelingen te verrichten en/of religieuze bestuursfuncties uit te oefenen.

Geestelijken
Orthodoxe geestelijken in de All Saints' Antiochian Orthodox Church, Raleigh, Verenigde Staten. Van links naar rechts een priester, twee diakenen en op de rug gezien een bisschop
Een islamitische geestelijke: de prominente Koeweitse imam en journalist Mohammed al-Awadi
Opperrabbijn Dov Lior van Hebron en Kiryat Arba met leerlingen

Het geheel van geestelijken van een bepaalde geestelijke groepering of een land wordt aangeduid met de term clerus of geestelijkheid. In protestantse kring is de term ambtsdrager gangbaar.

ChristendomBewerken

KatholicismeBewerken

Katholieke geestelijken worden ook clerici genoemd (enkelvoud: clericus) en de geestelijkheid wordt aangeduid als clerus. Het betreft allen die een wijding hebben ontvangen, van diakens en priesters ('lagere geestelijkheid') tot bisschoppen, kardinalen en de paus ('hogere geestelijkheid'). De clerus omvat zowel seculiere of wereldlijke geestelijken (priesters, kapelaans, enz.) als reguliere geestelijken (leden van kloosterorden en congregaties). Bij de kloosterorden en congregaties worden alleen de mannelijke leden die een wijding hebben ontvangen, tot de clerus gerekend (paters). Mannelijke religieuzen die geen wijding hebben ontvangen (broeders, fraters) of vrouwelijke religieuzen (zusters, nonnen), die in de Rooms-katholieke Kerk geen wijding kunnen ontvangen, worden om die reden niet tot de geestelijkheid of clerus gerekend.

Oosterse OrthodoxieBewerken

Monnik, priester, bisschop en patriarch.

ProtestantismeBewerken

Protestantse geestelijken worden met een algemeen woord aangeduid als 'ambtsdrager'. Protestanten kennen drie ambten: het ambt van dominee of predikant, dat van ouderling en dat van diaken. Samen vormen de ambtsdragers de kerkenraad. De dominee is het meest te vergelijken met de katholieke priester. Een predikant heeft, net als een priester, toestemming de sacramenten te bedienen. Een ouderling houdt zich voornamelijk bezig met toezicht op het geloofsleven van gemeenteleven. Een diaken houdt zich voornamelijk bezig met toezicht op de zorg voor elkaar in de gemeente.

IslamBewerken

De islam kent - officieel althans - geen geestelijkheid of geestelijke stand.

Zie ook: ayatollah, moefti, imam, hodja, molla en oelama

JodendomBewerken

Rabbijn en opperrabbijn.

BoeddhismeBewerken

In het boeddhisme zijn de geestelijken lid van de sangha, de gemeenschap van degenen die naar heiligheid streven, als bhikkhu of bhikkhuni (monnik of non).

DaoïsmeBewerken

Het daoïsme kent daoshi als geestelijken.