Stuksgewijs

In de analyse, een deelgebied van de wiskunde, is een stuksgewijs gedefinieerde functie een functie waarvan het domein is opgedeeld in een eindig aantal intervallen op elk waarvan een functie gedefinieerd is. De functie is dus gedefinieerd door een eindig aantal andere functies, gedefinieerd op afzonderlijke delen van het domein.

Een voorbeeld van een stuksgewijs gedefinieerde functie is de absolute waarde

die uit twee delen bestaat.