Stormerdijk

kasteel in Nederland

Stormerdijk is een voormalig kasteel bij Nieuwegein in de Nederlandse provincie Utrecht. Het landhuis staat er nog. Het huis ten oosten daarvan is op de resten van de voorburcht gebouwd. Het hoofdterrein heeft direct ten noorden daarvan gelegen, dicht langs de huidige weg. Het is niet bekend in welke staat de resten verkeren. Het terrein is slechts voor een klein deel bebouwd en voor het overgrote deel in gebruik als tuin. Het versterkte huis dateert waarschijnlijk van rond 1400. Mogelijk werd het in 1481 verwoest, hoewel dit nergens in bronnen vermeld is. Het heeft een aantal ingrijpende verbouwingen ondergaan, voordat het eind 18de eeuw verwoest werd. Het huidige land- huis is in 1809 gebouwd. Dit terrein ligt aan de rand van de Jutphase stroomrug. Stormerdijk stond samen met de versterkte huizen Rijnhuizen, Plettenburg en Wijnestein aan de Jutphase Wetering.

Stormerdijk
Tekening van Roelant Roghman, 1646-1647
Locatie Nieuwegein
Algemeen
Kasteeltype versterkt huis
Gebouwd in rond 1400
Monumentale status gewaardeerd, niet beschermd