Plettenburg (kasteel)

kasteel in Nieuwegein, Nederland

Plettenburg is een voormalig kasteel bij Jutphaas, nu gemeente Nieuwegein in de Nederlandse provincie Utrecht.

Plettenburg
Huis Plettenburg te Jutphaas
gravure H. Spilman naar tekening J. de Beijer, rond 1745
Locatie Nieuwegein
Algemeen
Kasteeltype waterkasteel
Huidige functie Fort Jutphaas
Gebouwd in rond 1300
Herbouwd in 1597
Monumentale status gewaardeerd, niet beschermd

Er bestaat geen eenduidigheid of Plettenburg als ridderhofstad werd erkend.

volgens 17e-eeuwse bronnen zou De ridderhofstad Plettenburg in 1300 door de heren Van Goye zijn gesticht. In 1394 werd Evert van den Rijn beleend met 'Sijn huys mit twintich mergen lants gelegen tot Jutfaes'. Kort voor 1440 doet zijn zoon Herman het huis over aan Johan en Dirck Woudeman.

Op 10 oktober 1481 vielen de Hollanders Jutphaas binnen en lieten Plettenburg, Rijnhuizen en Wijnestein in vlammen opgaan. Het huis werd weer opgebouwd en zestien jaar later werd Johans zoon Folper Woudeman met het huis en land beleend. Tot 1499 bleef Plettenburg in deze familie, daarna ging het over op de familie van Beesde.

In 1597 kwam het huis aan Nicolaas de Malapert. Deze liet een geheel nieuw huis bouwen.

In 1806 ging het huis door koop over aan Barthold de Geer van Jutphaas en Isaac Schalij. In 1819 deden zij afstand van het huis, na onteigening omwille van het opwerpen van een 'aarden fort op en over de weg van Jutphaas naar de Heemstede'. In 1820 maakte Plettenburg plaats voor fort Jutphaas.[1]