Station Brugge-Dok

spoorwegstation in België

Station Brugge-Dok of Brugge-Bassin is een voormalig spoorwegstation (eigenlijk: halteplaats) langs spoorlijn 51 (Brugge - Blankenberge) in Brugge. Het was gelegen aan de Komvest nabij de Warandebrug, op het eerste tracé van lijn 51. De lijn werd in gebruik genomen op 25 juli 1863, maar het is niet duidelijk of de halteplaats Brugge-Dok al meteen bestond. Op het kadastraal plan van P.C. Popp uit 1865 is de spoorlijn te zien, maar staan geen perrons of een gebouw. Op 25 juli 1874 besprak de Brugse gemeenteraad een plan tot het bouwen van een houten stationsgebouwtje op de plaats "nabij de Kom … waar de trein Blankenberge-Brugge gewoonlijk halt houdt". In 1910 werd het nieuwe tracé van de lijn 51, via de Waggelwaterspoorbrug en het station Brugge-Sint-Pieters, in gebruik genomen, waarna geen passagierstreinen meer via Brugge-Dok reden. Enkel na de Eerste Wereldoorlog werd de oude lijn toch nog weer even gebruikt. Het terugtrekkende Duitse leger had namelijk op 18 oktober 1918 de Waggelwaterspoorbrug opgeblazen, waardoor het nieuwe tracé tijdelijk onbruikbaar was. Pas in november 1919 was de brug hersteld.

Station Brugge-Dok
Opening 25 juli 1863
Sluiting 1910
Lijn(en) 51
Reizigerstellingen[1]
  •  Weekdag
  •  Zaterdag
  •  Zondag
(2019)
-
-
-
Beheerder NMBS
Ligging
Plaats Brugge
Portaal  Portaalicoon   Openbaar vervoer

Bij het station Brugge-Dok was er een spoorvertakking: terwijl lijn 51 op deze plaats de stad verliet, liep een goederenspoor verder langs de Komvest tot aan de Handelskom.

  1. De bron voor de gegevens is NMBS – Reizigerstellingen. De tellingen worden meestal uitgevoerd in de maand oktober: gedurende 9 opeenvolgende dagen (5 werkdagen en de 2 omliggende weekends) worden dan door het stations- en treinbegeleidingspersoneel visuele tellingen verricht. De methode bestaat erin het aantal in- en uitstappende reizigers te tellen in alle stations en stopplaatsen en dit voor alle treinen van het binnenlands verkeer. Het getal naast het kopje 'weekdag' slaat op het gemiddeld aantal opstappende (dus niet het aantal afstappende) reizigers op een weekdag (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag opgeteld gedeeld door vijf), zaterdag en zondag staan apart vermeld. De cijfers geven een indicatie en hebben een foutenmarge, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn.