Stads- en streekvervoer in Friesland

Het stads- en streekvervoer in Friesland geeft een overzicht van alle buslijnen en regionale treinen die gereden worden in de provincie Friesland. Het gaat hier om de lijnen die zich in de provincie begeven, maar ook lijnen die de provincie doorkruisen.

De schuingedrukte plaatsnamen bevinden zich buiten de provincie Friesland. Bij lijnen die horen bij concessies die niet uit Friesland komen is tevens de opdrachtgevende OV-autoriteit vermeld.

De provincie Friesland is de verantwoordelijke OV-autoriteit voor het busverver in die provincie. In Leeuwarden wordt een stadsdienst gereden.

De regionale treinen in de provincie maken onderdeel uit van de Noordelijke Nevenlijnen. Deze wordt verstrekt door de provincies Friesland en Groningen.

Historie Bewerken

De eerste vorm van lokaal openbaar vervoer in Friesland kwam in 1880 met de oprichting van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij. De eerste paardentramlijn liep van Dokkum naar Veenwouden en werd geopend op 6 oktober 1880. Later kwamen er Friese stoomtrams door heel de provincie.

Het NTM-tramnet werd in de jaren 1939-1948 geheel opgeheven en vervangen door autobussen. In 1947 werd de stadsdienst in Leeuwarden ingevoerd. Een jaar eerder kwam er een lijn tussen Leeuwarden en Alkmaar via de Afsluitdijk. Er werden ook lijnen geruild met naburige ondernemingen zoals de LABO, NOF, ZWH en ESA, dit was ter afbakening van de vervoersgebieden, zodat er in 1949 een buslijn kwam tussen Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Wolvega met doorverbindingen naar Steenwijk, Meppel, Assen en Groningen.

In 1971 werden onder meer de NOF en NTM gefuseerd tot FRAM. Deze fuseerde in 1996 samen met DVM/NWH tot VEONN. Laatstgenoemde heeft geen lang bestaan gekend, in september 1998 werd VEONN overgenomen door het Britse Arriva. In het Noord- en Zuidwesten gingen bussen van dochteronderneming NoordNed rijden. In het Zuidoosten werd de naam Arriva gehanteerd. Door de invoering van Wet personenvervoer 2000 werden gebieden (concessies) vanaf 2001 openbaar aanbesteed. Arriva behield de eerste jaren alle concessies in Friesland. Tussen 2006 en 2009 is Arriva met uitzondering van de Waddeneilanden al het busvervoer in Friesland kwijtgeraakt aan concurrerende vervoerbedrijven. In 2012 verkreeg Arriva opnieuw het busvervoer in een groot deel van de provincie, door het winnen van de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog. In 2016 won Arriva de concessie Zuidoost-Fryslân en zo keerde Arriva ook in die regio terug. Hierdoor is Arriva momenteel de enige busvervoerder in de gehele provincie (als buslijnen uit concessies van aangrenzende provincies niet meegeteld worden).

Per 11 december 2022 zijn de twee concessies in Friesland samengevoegd tot één Fryslân concessie.

Onderaan is een lijst te vinden met voormalige buslijnen. Daarin is te zien dat een aantal lijnen ver buiten de provincie kwamen, zoals lijnen naar Meppel, Assen en Groningen. Tegenwoordig eindigen lijnen tot een paar kilometer over de provinciegrens.

OV-chipkaart Bewerken

Vooruitlopend op de landelijke invoering van de OV-chipkaart testte Arriva vanaf 28 juni 2006 met steun van de provincie Friesland de chipkaart in een dertigtal bussen in Friesland. De proef werd uitgevoerd op de toenmalige lijn 26 tussen Oldeberkoop, Noordwolde, De Blesse, Wolvega en Heerenveen, op Qliner 320 tussen Drachten en Leeuwarden en de stadslijnen 1 t/m 6 in Leeuwarden. Ook werd er getest in de treinen tussen Leeuwarden en Groningen. In de proefperiode testen 50 personen de werking en gebruiksvriendelijkheid van de OV-chipkaart.[1][2]

Het duurde nog enkele jaren voordat de OV-chipkaart in Friesland gebruikt kon worden. Op 14 september 2009 was Connexxion, die destijds in Noord- en Zuidwest-Friesland (inclusief Leeuwarden) reed er klaar voor en Qbuzz volgde op 1 januari 2010 in het zuidoosten van de provincie. Op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werd de OV-chipkaart vanwege het toerisme pas veel later ingevoerd. In 2017 werd de OV-chipkaart ingevoerd op Vlieland, Terschelling en Ameland, in 2019 volgde Schiermonnikoog.

Tariefjaar (vol tarief in euro's)
Concessie(s) Verbinding(en) 2011 2012 2013 2014 2015
Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog Streekbussen (m.u.v. de bussen op Schiermonnikoog) 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
Stadsdienst Leeuwarden 0,088 0,094 0,098 0,116 0,135
Buurtbus 0,050 0,070
Qliners 315, 325 en 335 0,149 0,156 0,162 0,164 0,176
Qliners 350 en 351 (Friese deel) 0,141 0,149 0,155 0,157 0,169
Qliners 350 en 351 (Noord-Hollandse deel) 0,141 0,115 0,129 0,131 0,169
Zuidoost-Fryslân en Wadden Alle lijnen, behalve buurtbussen 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
  • In 2012 is de tariefopbouw van lijn 350 veranderd. Het totale tarief wordt na 82 kilometer niet meer hoger (aftoppen).
  • Op Qliner 315 (en voorheen ook Qliners 325 en 335) wordt afgetopt op 100 kilometer (over het gehele tarief).

Huidige concessiegebieden Bewerken

De concessie Fryslân valt onder het beheer van de provincie Friesland. Het regionaal spoorvervoer in Friesland en Groningen valt niet alleen onder het beheer van de provincie Friesland, maar ook van de provincie Groningen.

Concessiegebied Vervoerder Duur
Fryslân
inclusief stadsdienst Leeuwarden
Arriva 11.12.2022 - 14.12.2024
Regionaal spoorvervoer Fryslân en Groningen 13.12.2020 - 15.12.2035

Fryslân (Arriva) Bewerken

De buslijnen in deze concessie worden geëxploiteerd door Arriva, omvat al het busvervoer in de provincie Friesland en is een samenvoeging van de concessies Zuidoost-Fryslân en Wadden en Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog.

In de concessie Fryslân komen verschillende busdiensten voor, naast het stadsvervoer in Leeuwarden, eilandvervoer op de Friese Waddeneilanden en diverse streeklijnen rijden er ook Qliners rond. Dit is een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer met luxere en snellere bussen die onderweg minder vaak stoppen. Tevens zijn er ook een aantal buurt- en schoolbussen. Doordat Friesland bestaat uit vele kleine dorpjes is het moeilijk om een rendabele vaste dienst te rijden. Hiervoor wordt de Opstapper ingezet. De Opstapper is een kleine bus (taxibus) die rijdt tussen een knooppunt/overstappunt en een kern. In de dorpskern is het mogelijk voor een extra bedrag om te worden afgezet/opgepikt op een eigen gekozen adres. Voor het gebruik van de Opstapper moet men minimaal 1,5 uur van tevoren reserveren en is het niet mogelijk om met de OV-chipkaart te reizen. De Opstapper heeft vaste aankomst en vertrektijden op de knooppunten zodat er altijd aansluiting geboden kan worden op andere buslijnen of treinen.

 
Op de stadsdienst worden voornamelijk bussen ingezet van het type Irisbus Citelis, die op aardgas rijden.
 
Op de streekdienst rijden alleen bussen van VDL, de meeste hiervan zijn van het type VDL Citea LLE.
 
Arriva rijdt op het waddeneiland Schiermonnikoog met door de provincie beschikbaar gestelde elektrische bussen van het type BYD K9.
 
Op de Qliner verbindingen rijden vooral Mercedes-Benz Intouro bussen.
Buslijnen
Lijn Route Via Bijzonderheden
Stadsdienst Leeuwarden
2 Station - Aldlân-Oost Huizum, MCL Rijdt niet 's avonds en op zondag, dan rijdt lijn 24.
3 Station - Camminghaburen Schieringen, Heechterp
4 Station - Nijlân Rijdt niet 's avonds en op zondag, dan rijdt lijn 24.
6 Station - Bilgaard Centrum, (NHL)
7 Station - Zuiderburen Achter de Hoven, Huizum-Dorp
8 Station - Vrijheidswijk Oldegalileën, Bloemenbuurt
24 Station → Station MCL, Aldlân, Nijlân Rijdt alleen 's avonds en op zondag, als alternatief voor lijnen 2 en 4.
825 Station → Station De Zuidlanden, Wirdum, Centrum Vlinder
Streeklijnen
12 Buitenpost Station - Drachten Transferium Oost Augustinusga, Surhuizum, Surhuisterveen, Boelenslaan, Houtigehage, Drachstercompagnie Spitsbus in de brede spitsuren
13 Leeuwarden Station - Drachten Transferium Oost Quatrebras, Noordbergum, Kootstertille, Drogeham, Harkema, Surhuisterveen, Rottevalle Rijdt niet 's avonds en in het weekend
14 Leeuwarden Station - Oosterwolde Busstation Garyp, Nijega, Drachten, Ureterp, Wijnjewoude, Donkerbroek Rijdt niet 's avonds en in het weekend
17 Heerenveen Station - Steenwijk Station Wolvega, De Blesse, Steggerda, Noordwolde, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek en Eesveen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
18 Noordwolde Vlechtmuseum - Oosterwolde Busstation Oosterstreek, Boyl, Elsloo, Makkinga Spitsbus in de brede spitsuren
20 Heerenveen Station - Leeuwarden Station De Knipe, Langezwaag, Gorredijk, Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Drachten, Opeinde, Nijega, Sumar, Burgum, Quatrebras en Hurdegaryp
21 Heerenveen Station - Leeuwarden Station De Knipe, Langezwaag, Gorredijk, Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Drachten, Sumar, Burgum, Quatrebas, Hurdegaryp Rijdt niet 's avonds en in het weekend
22 Leeuwarden Station - Warten Hoofdstraat Goutum, Wergea Spitsbus in de brede spitsuren
23 Heerenveen Station - Drachten Transferium Oost Luinjeberd, Tjalleberd, Tijnje, Nij Beets, Boornbergum
28 Heerenveen Station - Leeuwarden Station Haskerdijken, Akkrum, Jirnsum, Grou Rijdt niet 's avonds en in het weekend
35 Sneek Station - Franeker Station Scharnegoutum, Boazum, Easterlittens, Winsum, Wjelsryp, Tzum Spitsbus
41 Balk Harich Rotonde - Heerenveen Station Wijckel, Sloten, Tjerkgaast, Sint Nicolaasga, Scharsterbrug, Joure
42 Sneek Station - Lemmer Busstation Hommerts, Tjerkgaast, Follega Rijdt niet 's avonds en in het weekend
44 Bolsward Busstation Twibaksdyk - Balk Harich Rotonde Parrega, Workum, Koudum, Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Rijs, Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel
45 Hemelum Flinkeboskje - Sneek Station Oudega, Elahuizen, Ypecolsga, Woudsend, Hommerts Rijdt niet 's avonds en in het weekend
46 Sneek Station - Oudega Centrum Jutrijp, Hommerts, Heeg, (Gaastmeer) 's Ochtends richting Sneek via Gaastmeer, 's middags richting Oudega via Gaastmeer; rijdt niet 's avonds en in het weekend
47 Sneek Station - Lemmer Busstation Hommerts, Woudsend, Ypecolsga, Balk, Sondel
48 Lemmer Lemsterpad - Heerenveen Station Oosterzee, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Rohel, Rotsterhaule, Sint Johannesga, Rottum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
51 Leeuwarden Station - Dokkum Busstation Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk, Readtsjerk, Rinsumageast, Damwâld
52 Dokkum Busstation → Dokkum Busstation Niawier, Oosternijkerk, Paesens, Nes, Oosternijkerk, Niawier
55 Drachten Transferium Oost - Dokkum Busstation Sumar, Burgum, Quatrebras, Feanwâlden, Broeksterwâld, Damwâld Rijdt niet op zondag
60 Dokkum Busstation - Leeuwarden Station Waaxens, Holwerd, Blije, Marrum, Hallum, Stiens, Jelsum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
62 Buitenpost Station - Leeuwarden Station Kollum, Oudwoude, Kollumerzwaag, De Westereen, Feanwâlden, Quatrebras Rijdt niet 's avonds en in het weekend, het traject Feanwâlden - Leeuwarden wordt enkel in de spits bediend
63 Dokkum Busstation - Buitenpost Station Metslawier, Jouswier, Ee, Engwierum, Kollum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
66 Holwerd Veerdam - Leeuwarden Station Aansluiting op de boten naar Ameland, stopt op meer haltes dan lijn 166
70 Leeuwarden Station - Minnertsga Mooie Paal Bitgum, Berlitsum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie
71 Kop Afsluitdijk - Leeuwarden Station Zurich, Harlingen, Midlum, Wijnaldum, Sexbierum, Tzummarum, Minnertsga, Berltsum, Bitgum, Marssum
72 Sint Annaparochie De Wissel - Leeuwarden Station Vrouwenparochie, Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum
74 Franeker Station - Leeuwarden Station Tzummarum, Minnertsga, Berltsum, Bitgum, Ingelum, Marssum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
84 Drachten Transferium Oost - Assen Station Ureterp, Frieschepalen, Bakkeveen, Waskemeer, Haulerwijk, Veenhuizen, Huis ter Heide Rijdt niet 's avonds en in het weekend
91 Heerenveen Station - Sneek Station Joure, Uitwellingerga Rijdt niet 's avonds en in het weekend
92 Bolsward Busstation Twibaksdyk - Leeuwarden Station Wommels, Winsum
94 Sneek Station - Reduzum Blauwe Tent Goënga, Gauw, Sibrandabuorren, Tersoal, Raerd Spitsbus, rijdt buiten de spits als lijntaxi 594
95 Heerenveen Station - Leeuwarden Station Nijehaske, Oudehaske, Haskerhorne, Akmarijp, Terkaple, Terherne, Akkrum, Jirnsum, Reduzum, Wytgaard, Wirdum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
96 Bolsward Busstation Twibaksdyk - Makkum Camping Holle Poarte Exmorra, Allingawier, Idsegahuizum Spitsbus in de brede spitsuren
97 Leeuwarden Station - Harlingen Station Menaam, Dronrijp, Zweins, Franeker, Herbaijum, Midlum Het traject Franeker - Harlingen wordt alleen in de brede spits bediend.
98 Bolsward Busstation Twibaksdyk - Afsluitdijk Kop Afsluitdijk Wons, Makkum, Cornwerd Rijdt niet 's avonds en op zondag
99 Sneek Station - Harlingen Veerbootterminal Bolsward, Witmarsum, Arum, Kimswerd Rijdt niet 's avonds en in het weekend
114 Leeuwarden Station - Assen Station Garyp, Nijega, Drachten, Wijnjewoude, Donkerbroek, Oosterwolde, Appelscha, Hijkersmilde, Smilde, Bovensmilde
115 Heerenveen Station - Assen Station Oudeschoot, Mildam, Katlijk, Nieuwehorne, Oudehorne, Jubbega, Hoornsterzwaag, Donkerbroek, Oosterwolde, Appelscha, Hijkersmilde, Smilde, Bovensmilde Rijdt niet 's avonds en in het weekend
116 Wolvega Station - Oosterwolde Busstation Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga Rijdt niet 's avonds en in het weekend
150 Dokkum Busstation → Leeuwarden Station Hantum, Ternaard, Holwerd, Blije, Marrum, Hallum, Hijum, Feinsum Spitsbus
154 Dokkum Busstation - Leeuwarden Station Hantum, Ternaard, Holwerd, Blije, Marrum, Hallum, Hijum, Stiens, Jelsum
155 Leeuwarden Station - Lauwersoog Dorp Quatrebras, Feanwâlden, Dokkum, Metslawier, Morra, Anjum
166 Holwerd Veerdam - Leeuwarden Station Aansluiting op de boten naar Ameland, stopt op minder haltes dan lijn 66
191 Heerenveen Station - Sneek Station Oudehaske, Joure, Uitwellingerga Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
192 Bolsward Busstation Twibaksdyk - Leeuwarden Station Wommels Rijdt niet 's avonds en in het weekend
199 Sneek Station - Harlingen Veerbootterminal Bolsward, Witmarsum, Arum, Kimswerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
Vlieland
1 Veerdam - Posthuys Duinkersoord, Strandhotel, Dorp
Terschelling
1 West-Terschelling Haven - Oosterend Wierschuur Halfweg, Hee, Baaiduinen, Midsland, Landerum, Formerum, Lies, Hoorn
2 West-Terschelling Haven - West aan Zee Hotel Paal 8 Halfweg, Hee, Baaiduinen, Midsland, Midsland aan Zee Rijdt niet 's avonds
9 West-Terschelling Haven - Oosterend Wierschuur Halfweg, Hee, Baaiduinen, Midsland, Landerum, Formerum, Lies, Hoorn Nachtbus; rijdt buiten de zomer alleen op vrijdag- en zaterdagnacht
Ameland
1 Nes Veerhaven → Hollum Sier aan Zee Nes Dorp, Ballum
2 Nes Veerhaven - Nes Veerhaven Nes (Dorp, Strand), Buren Dorp Rijdt niet 's avonds
3 Hollum Sier aan Zee → Nes Veerhaven Ballum, Nes Dorp
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel Rijdt niet 's avonds
2 Veerdam - Oostereeweg Rijdt niet 's avonds
3 Veerdam - Karrepad Rijdt niet 's avonds
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik Rijdt niet 's avonds
5 Centrum - Badstrand Rijdt alleen in juli en augustus
Buurtbus
101 Kootstertille Âlde Dyk - Grootegast Centrum Twijzel, Buitenpost, Gerkesklooster, Stroobos, Lutjegast Rijdt niet 's avonds en in het weekend
102 Makkum Sporthal - Hindeloopen Museum Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Ferwoude, Workum, It Heidenskip, Koudum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
103 Stavoren Station - Hemelum Flinkeboskje Warns, Bakhuizen Rijdt niet 's avonds en op zondag
104 Haulerwijk Laweijstraat - Tijnje Winia Ikkers Een, Allardsoog, Bakkeveen, Wijnjewoude, Hemrik, Lippenhuizen, Gorredijk, Terwispel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
108 Wolvega Station → Wolvega Station Munnekeburen, Scherpenzeel, Langelille, Oldelamer Ringlijn; rijdt niet 's avonds en in het weekend
Qliner
315 Groningen Hoofdstation - Emmeloord Busstation Hoogkerk, Heerenveen, Joure, Lemmer, Bant Rijdt niet 's avonds en in het weekend
320 Leeuwarden Station - Heerenveen Station Drachten
324 Groningen Hoofdstation - Emmeloord Busstation Hoogkerk, Drachten, Heerenveen, Joure, Lemmer, Bant Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
350 Alkmaar Station - Leeuwarden Station Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Middenmeer, Wieringerwerf, Den Oever, Afsluitdijk, Harlingen
355 Leeuwarden Station - Dokkum Busstation Rijdt niet ’s avonds en in het weekend
356 Dokkum Busstation - Drachten Transferium Oost Feanwâlden, Quatrebras Rijdt niet ’s avonds en in het weekend
Lijntaxi
511 Drachten Transferium Oost - Akkrum Station Nij Beets, Aldeboarn Rijdt niet 's avonds en in het weekend
513 Feanwâlden Station - Drachten Transferium Oost Quatrebras, Noardburgum, Kootstertille, Drogeham, Harkema, Surhuisterveen, Rottevalle Rijdt alleen op zaterdag
515 Heerenveen Station - Jubbega Bramenstraat Oudeschoot, Mildam, Katlijk, Nieuwehorne, Oudehorne Lijntaxiversie van lijn 115
516 Wolvega Station - Oosterwolde Busstation Oldeholtpade, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga Lijntaxiversie van lijn 116
517 Wolvega Station - Steenwijk Station De Blesse, Steggerda, Noordwolde, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen Lijntaxiversie van lijn 17
518 Gorredijk Busstation - Noordwolde Vlechtmuseum Lippenhuizen, Jubbega, Oldeberkoop
519 Wolvega Station - Steenwijk Station Oldeberkoop, Noordwolde, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen Lijntaxiversie van lijnen 17 en 116
535 Sneek Station - Franeker Station Scharnegoutum, Bozum, Wieuwerd, Britswerd, Oosterlittens, Baard, Winsum, Welsrijp, Tzum
538 Sneek Station - Wommels De Terp Offingawier, Scharnegoutum, Lutkewierum, Rien, Itens, Oosterend
539 Sneek Station - Ferwoude IJlst, Abbega, Westhem, Blauwhuis, Dedgum, Parrega
544 Bolsward Busstation Twibaksdyk - Sondel De Vinkebuorren Parrega, Workum, Koudum, Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Rijs, Oudemirdum, Nijemirdum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
548 Lemmer Lemsterpad - Heerenveen Station Oosterzee, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Rohel, Rotsterhaule, Sint Johannesga, Rottum
552 Dokkum Busstation → Dokkum Busstation Niawier, Oosternijkerk, Paesens, Nes, Oosternijkerk, Niawier
561 Buitenpost Station - Damwoude Kruisweg Veenklooster, Kollumerzwaag, Westergeest, Driesum, Wouterswoude
573 Stiens Wythusterwei - Oudebildtzijl De Kolk Vrouwenparochie/Oude Leije 's Ochtends via Vrouwenparochie naar Oudebildtzijl en via Oude Leije terug naar Stiens, 's middags via Oude Leije naar Oudebildtzijl en via Vrouwenparochie terug naar Stiens.
575 Witmarsum Kaatsplein - Franeker Station Pingjum, Arum, Achlum, Hitzum
584 Drachten Transferium Oost - Assen Station Ureterp, Frieschepalen, Bakkeveen, Waskemeer, Haulerwijk, Veenhuizen, Huis ter Heide Lijntaxiversie van lijn 84
593 Sneek Station - Leeuwarden Station Scharnegoutum, Deersum, Oosterwierum, Mantgum, Jorwerd, Weidum, Beers, Jellum
594 Sneek Station - Roordahuizum Blauwe Tent Goënga, Gauw, Sijbrandaburen, Terzool, Poppingawier, Rauwerd Lijntaxiversie van lijn 94
Schoolbussen
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - NHL Stenden
621 Gorredijk Busstation - Akkrum Station Tijnje, Uilesprong, Oldeboorn 's Ochtends in de richting van Gorredijk, 's middags in de richting van Akkrum
651 Leeuwarden Station - Dokkum Busstation Tietjerk, Giekerk, Oudkerk, Rinsumageest, Damwoude, Driesum, Wouterswoude 's Ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Dokkum
655 Lauwersoog Veerhaven → Leeuwarden Station Anjum, Morra, Metslawier, Dokkum
660 Holwerd Veerdam - Dokkum Busstation Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird 's Ochtends in de richting van Dokkum, 's middags in de richting van Holwerd
692 Makkum Sporthal → Leeuwarden NHL Stenden Wons, Bolsward, Wommels
695 Lemmer Busstation → Leeuwarden NHL Stenden Joure
698 Makkum Sporthal - Sneek Station Wons, Bolsward 's Ochtends in de richting van Sneek, 's middags in de richting van Makkum
Opstappers
Lijn Route Bijzonderheden
Opstapper
601 Twijzelerheide - Buitenpost
602 Twijzel - Buitenpost
603 Eestrum - Buitenpost/Drachten
604 Stroobos - Buitenpost
605 Gerkesklooster - Buitenpost
606 Garijp - Bergum/Nijega
607 Oostermeer - Bergum/Drachten
608 Hoogzand - Bergum
609 Eernewoude - Nijega
610 Suawoude - Tietjerk
611 De Tike - Drachten/Nijega
612 De Veenhoop - Akkrum/Drachten
613 Goëngahuizen - Akkrum
614 Kortehemmen - Drachten
615 Oudega - Nijega
616 Rottevalle - Drachten/Nijega
617 Smalle Ee - Drachten
618 Hemrik - Drachten/Gorredijk
619 Jonkersland - Gorredijk/Heerenveen
620 Lippenhuizen - Gorredijk Rijdt niet in de spits
621 Luxwoude - Gorredijk/Heerenveen
622 Terwispel - Gorredijk
623 Bontebok - Gorredijk/Heerenveen
624 Katlijk - Heerenveen
625 Nieuweschoot - Heerenveen
626 Oranjewoud - Heerenveen
627 Terband - Heerenveen
628 Fochteloo - Oosterwolde
629 Haule - Oosterwolde
630 Langedijke - Oosterwolde
631 Langelille - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
632 Ravenswoud - Oosterwolde
633 De Hoeve - Wolvega
634 Munnekeburen - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
635 Nijeholtpade - Wolvega
636 Nijeholtwolde - Wolvega
637 Nijelamer - Wolvega
638 Nijetrijne - Wolvega
639 Oldeholtwolde - Wolvega
640 Oldelamer - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
641 Oldetrijne - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
642 Scherpenzeel - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
643 Slijkenburg - Wolvega
644 Sonnega - Wolvega
645 Spanga - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
646 Ter Idzard - Wolvega
648 Zandhuizen - Oosterwolde/Wolvega Rijdt niet in de spits
649 Augustinusga - Buitenpost/Drachten Rijdt niet in de spits
650 Boelenslaan - Buitenpost/Drachten Rijdt niet in de spits
651 Drogeham - Buitenpost/Drachten Rijdt alleen 's avonds en op zondag
652 Harkema - Buitenpost/Drachten Rijdt alleen 's avonds en op zondag
653 Kootstertille - Buitenpost/Drachten Rijdt alleen 's avonds en op zondag
654 Surhuisterveen - Buitenpost/Drachten Rijdt alleen 's avonds en op zondag
655 Surhuizum - Buitenpost/Drachten Rijdt niet in de spits
656 Noardbergum - Feanwâlden/Drachten Rijdt alleen 's avonds en op zondag
657 Boornbergum - Drachten Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
658 De Wilgen - Drachten Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
659 Drachtstercompagnie - Drachten Rijdt niet in de spits
660 Houtigehage - Drachten Rijdt niet in de spits
661 Frieschepalen - Drachten Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
662 Nij Beets - Drachten Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
663 Siegerswoude - Drachten Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
664 Tijnje - Gorredijk
665 Aldeboarn - Akkrum Rijdt alleen in het weekend
666 Gersloot - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
667 Luinjeberd - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
668 Tjalleberd - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
669 Elsloo - Oosterwolde/Noordwolde Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
670 Wijnjewoude - Oosterwolde Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
671 Makkinga - Oosterwolde/Noordwolde Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
672 Nijeberkoop - Oosterwolde Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
673 Boyl - Oosterwolde/Wolvega Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
674 Oosterstreek - Oosterwolde/Wolvega Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
675 Noordwolde - Oosterwolde Rijdt niet in de spits
677 Oudeschoot - Heerenveen Rijdt alleen in het weekend
678 Mildam - Heerenveen Rijdt alleen in het weekend
679 Nieuwehorne - Heerenveen Rijdt alleen in het weekend
680 Oudehorne - Heerenveen Rijdt alleen in het weekend
681 Jubbega - Heerenveen Rijdt alleen in het weekend
683 Hoornsterzwaag - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
684 Drachten Ziekenhuis - Transferium Oost/Van Knobelsdorffplein
701 Aalsum - Dokkum
702 Ezumazijl - Dokkum
703 Oostrum - Dokkum
704 Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd
705 Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd
706 Hiaure - Dokkum/Holwerd
707 Holwerd Veerdam - Dokkum/Holwerd Dorp
708 Sijbrandahuis - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
709 Raard - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
710 Lichtaard - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
711 Reitsum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
712 Janum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
713 Jislum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
714 Wanswerd - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
715 Birdaard - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
716 Genum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
717 Hogebeintum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
718 De Valom - Dokkum/Veenwouden
719 Bornwird - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
720 Foudgum - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
721 Brantgum - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
722 Waaxens - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
723 Niawier - Dokkum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
724 Oosternijkerk - Dokkum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
725 Wierum - Dokkum
726 Nes - Dokkum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
727 Moddergat - Dokkum/Lauwersoog Rijdt van maandag t/m vrijdag overdag niet richting Dokkum
728 Paesens - Dokkum/Lauwersoog Rijdt van maandag t/m vrijdag overdag niet richting Dokkum
729 Lioessens - Dokkum/Lauwersoog
730 Morra - Dokkum/Lauwersoog Rijdt van maandag t/m vrijdag overdag niet richting Dokkum
731 Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog
732 Driesum - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
733 Wouterswoude - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
734 Westergeest - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
735 Ternaard - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en op zondag + twee ritten op zaterdagochtend richting Dokkum
736 Hantum - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en op zondag + twee ritten op zaterdagochtend richting Dokkum
737 Wetsens - Dokkum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
738 Metslawier - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
739 Engwierum - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
740 Ee - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
741 Jouswier - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
742 Broeksterwoude - Dokkum/Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag + twee ritten op zaterdagochtend richting Dokkum
743 Anjum - Dokkum Rijdt alleen 's avonds
745 Marrum - Ferwerd
750 Molenend - Oenkerk
751 Roodkerk - Oenkerk
752 Kollumerpomp - Grijpskerk/Buitenpost
753 Warfstermolen - Grijpskerk/Buitenpost
754 Munnekezijl - Grijpskerk/Buitenpost
755 Burum - Grijpskerk/Buitenpost
756 Augsbuurt - Buitenpost
757 Veenklooster - Buitenpost Rijdt niet in de spits
758 Kollumerzwaag - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
759 Triemen - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
760 Oudwoude - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
761 Kollum - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
762 Kollummerpomp - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
763 Dokkum - Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag + een rit op zaterdagochtend naar Dokkum
764 Damwoude - Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag + een rit op zaterdagochtend naar Veenwouden
770 Zwagerbosch - De Westereen
771 Miedum - Leeuwarden
772 Lekkum - Leeuwarden
773 Bartlehiem - Leeuwarden
774 Warstiens - Leeuwarden
775 Wijns - Leeuwarden
776 Swichum - Leeuwarden
777 Goutum - Leeuwarden
778 Wartena - Leeuwarden Rijdt niet in de spits
779 Warga - Leeuwarden Rijdt niet in de spits
780 Wirdum - Leeuwarden Rijdt alleen 's avonds en op zondag + twee ritten op zaterdagochtend
781 Wijtgaard - Leeuwarden Rijdt alleen 's avonds en op zondag + twee ritten op zaterdagochtend
782 Leeuwarden De Hemrik - Camminghaburen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
783 Goutum - Leeuwarden Rijdt niet in de spits
785 Leeuwarden Station - Dairy Campus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
790 Oudebildtzijl - Stiens/Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
791 Oude Leije - Stiens/Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
792 Nij Altoenae - Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
793 Westhoek - Sint Annaparochie
794 Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker
795 Dronrijp Station/Hoek - Dronrijp Bregebuorren
796 Peins - Dronrijp/Franeker
797 Ried - Dronrijp/Franeker
798 Schingen - Dronrijp/Franeker
799 Slappeterp - Dronrijp/Franeker
800 Blessum - Dronrijp/Deinum
801 Hijlaard - Dronrijp/Deinum
802 Baijum - Dronrijp/Winsum
803 Schalsum - Franeker
804 Boer - Franeker
805 Dongjum - Franeker Rijdt niet in de spits
806 Herbaijum - Franeker Rijdt niet in de spits
807 Hitzum - Franeker Rijdt niet in de spits
808 Tzum - Franeker/Winsum Rijdt niet in de spits
809 Welsrijp - Franeker/Winsum Rijdt niet in de spits
810 Achlum - Franeker/Harlingen Rijdt niet in de spits
811 Pingjum - Harlingen/Afsluitdijk Rijdt niet in de spits
812 Wijnaldum - Harlingen
813 Jellum - Deinum/Mantgum
814 Beers - Deinum/Mantgum
815 Lions - Mantgum/Winsum
816 Baard - Mantgum/Winsum Rijdt niet in de spits
817 Britswerd - Mantgum/Winsum Rijdt niet in de spits
818 Rauwerd - Mantgum/Grouw
819 Oosterwierum - Mantgum Rijdt niet in de spits
820 Jorwerd - Mantgum Rijdt niet in de spits
821 Weidum - Mantgum Rijdt niet in de spits
822 Wieuwerd - Mantgum Rijdt niet in de spits
823 Deersum - Mantgum/Sneek Rijdt niet in de spits
824 Bozum - Mantgum/Sneek Rijdt niet in de spits
825 Oosterlittens - Winsum Rijdt niet in de spits
826 Spannum - Winsum
827 Winsum Dorp - Winsum Busstation Rijdt niet in de spits
828 Midlum - Harlingen Rijdt niet in de spits
830 Grouw Dorp - Grouw Station Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
831 Idaard - Grouw Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
832 Roordahuizum - Grouw Rijdt alleen 's avonds en op zondag
833 Aegum - Grouw
834 Friens - Grouw Rijdt alleen 's avonds en op zondag + twee ritten op zaterdagochtend
835 Poppingawier - Grouw/Sneek
836 Terzool - Grouw/Sneek
837 Sijbrandaburen - Grouw/Sneek
838 Irnsum - Grouw/Akkrum Rijdt alleen 's avonds en op zondag + twee ritten op zaterdagochtend
839 Terhorne - Akkrum/Joure Rijdt alleen 's avonds, zaterdagochtend en op zondag
840 Nes - Akkrum
841 Vegelinsoord - Heerenveen
842 Rotstergaast - Heerenveen/Joure
843 Haskerdijken - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
844 Nieuwebrug - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
845 Rottum - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
846 Rotsterhaule - Heerenveen/Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
847 Sintjohannesga - Heerenveen/Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
848 Delfstrahuizen - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
849 Echten - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
850 Echtenerbrug - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
861 Boornzwaag - Joure
862 Broek - Joure
863 Dijken - Joure
864 Doniaga - Joure
865 Legemeer - Joure
866 Oldeouwer - Joure
867 Ouwster-Nijega - Joure
868 Rohel - Joure
869 Teroele - Joure
870 Idskenhuizen - Joure
871 Langweer - Joure
872 Ouwsterhaule - Joure
873 Akmarijp - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
874 Goingarijp - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
875 Terkaple - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
876 Scharsterbrug - Joure Rijdt alleen in het weekend
877 Sint Nicolaasga - Joure Rijdt alleen in het weekend
881 Tirns - Sneek
882 IJsbrechtum - Sneek
883 Hidaard - Sneek/Wommels
884 Hennaard - Sneek/Wommels
885 Itens - Sneek/Wommels
886 Lutkewierum - Sneek/Wommels
887 Roodhuis - Sneek/Wommels
888 Rien - Sneek/Wommels
889 Folsgare - Sneek
890 Loënga - Sneek
891 Tjalhuizum - Sneek
892 Oosterend - Sneek/Wommels Rijdt niet in de spits
893 Offingawier - Sneek Rijdt niet in de spits
894 Gauw - Sneek Rijdt niet in de spits
895 Goënga - Sneek Rijdt niet in de spits
896 Scharnegoutum - Sneek Rijdt niet in de spits
898 Abbega - IJlst
899 Greonterp - IJlst
900 Oosthem - IJlst
901 Sandfirden - IJlst
902 Wolsum - IJlst
903 Westhem - IJlst
904 Blauwhuis - IJlst/Bolsward
905 Gaastmeer - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
906 Heeg - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
907 Idzega - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
908 Oudega - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
911 Edens - Wommels
912 Kubaard - Wommels
913 Waaxens - Wommels
914 Lollum - Wommels
915 Schraard - Bolsward
916 Longerhouw - Bolsward
917 Schettens - Bolsward
918 Hartwerd - Bolsward
919 Burgwerd - Bolsward
920 Hichtum - Bolsward
921 Hieslum - Bolsward
922 Dedgum - Bolsward
923 Piaam - Bolsward
924 Idzegahuizum - Bolsward Rijdt niet in de spits
925 Exmorra - Bolsward Rijdt niet in de spits
926 Allingawier - Bolsward Rijdt niet in de spits
927 Makkum - Bolsward Rijdt alleen 's avonds en op zondag
928 Makkum - Zurich Rijdt alleen 's avonds en op zondag
929 Bolsward - Tjerkwerd/Parrega Rijdt alleen 's avonds
930 Bolsward - Zurich Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
932 Wons - Bolsward/Zurich Rijdt alleen 's avonds en op zondag
933 Breezanddijk - Zurich
934 Cornwerd - Zurich Rijdt niet in de spits
935 Nijhuizum - Workum
936 Ferwoude - Workum
937 Gaast - Workum
938 It Heidenskip - Workum
939 Molkwerum Dorp - Molkwerum Station
940 Warns - Molkwerum Rijdt niet in de daluren op werkdagen
941 Hindeloopen Dorp - Hindeloopen Station
942 Workum Dorp - Workum Station Rijdt alleen 's avonds
943 Hindeloopen - Workum Rijdt alleen 's avonds
944 Koudum - Workum Rijdt alleen 's avonds
951 Kolderwolde - Balk/Hemelum
952 Elahuizen - Woudsend/Balk/Hemelum
953 Oudega - Woudsend/Balk/Hemelum
954 Indijk - Woudsend
954 Hemelum/Bakhuizen - Balk Rijdt alleen 's avonds
955 Mirns/Rijs/Oudemirdum - Balk Rijdt alleen 's avonds
956 Nijemirdum/Sondel - Balk Rijdt alleen 's avonds
957 Ruigahuizen - Balk
958 Sloten - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
959 Wijckel - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
960 Tjerkgaast - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
961 Bantega - Lemmer
962 Eesterga - Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
963 Follega - Lemmer
964 Oosterzee - Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
965 Oosterzee - Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
966 Dokkum Centrum - Dokkum Busstation
967 Dokkum Ooster - Dokkum Busstation
968 Hemelum - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
969 Vrouwenparochie - Stiens Rijdt alleen 's avonds
970 Vrouwbuurtstermolen - Stiens Rijdt alleen 's avonds
971 Britsum - Stiens Rijdt alleen 's avonds
972 Koarnjum - Stiens Rijdt alleen 's avonds
973 Snikzwaag - Joure
974 Bitgum - Marsum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
975 Bitgummole - Marsum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
976 Ingelum - Marsum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend

Regionaal spoorvervoer Fryslân en Groningen (Arriva) Bewerken

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
37300 RE 1 Sneltrein (Arriva) LeeuwardenGroningen Stopt 2x/uur in Feanwâlden en alternerend in Buitenpost en Zuidhorn.
37400 RS 1 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenGroningen 's Avonds rijden van maandag t/m zaterdag enkele extra treinen tussen Zuidhorn en Groningen.
37200 RS 2 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenHarlingen Haven
37000 RS 3 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenSneek Rijdt niet in de spitsuren, dan rijdt RE3 (treinserie 38000). Rijdt ook niet 's avonds na 20:00. Op zondag rijden slechts twee vroege ritten naar Sneek en één late rit naar Leeuwarden.
37100 RS 3 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenSneekStavoren
38000 RE 3 Sneltrein (Arriva) LeeuwardenSneek Spitstrein.

Lijnen uit grensoverschrijdende concessies in de provincie Friesland Bewerken

De concessiegrenzen van de concessies in Friesland overschrijden nergens de provinciegrens, maar enkele buslijnen doen dit wel. Dit is echter ook andersom, lijnen uit concessies in andere provincies rijden in Friesland. Hieronder staan alle buslijnen die horen bij concessies uit andere provincies opgesomd.

Lijn Route Via Soort Opmerkingen
Concessie GD (Qbuzz)
39 Groningen Hoofdstation - Surhuisterveen Van Duinenstraat Aduard, Zuidhorn, Oldekerk, Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn, Opende Streekbus
85 Groningen Hoofdstation - Oosterwolde Busstation Haulerwijk, Een-West, Zevenhuizen, Leek, Hoogkerk Streekbus ’s Avonds en in het weekend alleen tussen Leek en Oosterwolde
89 Ureterp Centrum - Marum P+R Marum Siegerswoude, De Wilp Streekbus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
133 Groningen Hoofdstation - Surhuisterveen Nije Jirden Hoogkerk, Boerakker, Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn, Opende Streekbus
139 Groningen Hoofdstation - Surhuisterveen Torenplein Hoogkerk, Enumatil, Zuidhorn, Oldekerk, Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn, Opende Schoolbus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
304 Groningen Hoofdstation - Drachten Himsterhout Hoogkerk, Leek, Boerakker, Marum Qliner
314 Groningen Hoofdstation - Drachten Himsterhout Hoogkerk Qliner
637 Zuidhorn Station - Zoutkamp Marnestrat Noordhorn, Niezijl, Kommerzijl, Munnekezijl Schoolbus
Concessie IJsselmond (OV Regio IJsselmond)
76 Steenwijk Station - Marknesse Busstation (- Emmeloord Busstation) Steenwijkerwold, Willemsoord, De Blesse, Blesdijke, Oldemarkt, Ossenzijl, Kuinre, Luttelgeest Streekbus In de ochtendspits naar Emmeloord, in de avondspits van Emmeloord; rijdt niet ’s avonds en in het weekend
77 Emmeloord Busstation - Lemmer Busstation Espel, Creil, Rutten Streekbus Rijdt niet ’s avonds en in het weekend

Voormalige lijnen Bewerken

  Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.
Lijn Route Informatie en reden opheffing
1 Station Leeuwarden - Westeinde Sinds 9 januari 2022 opgeheven. Ritten overgenomen door lijnen 70, 71 en 97.
5 Station Leeuwarden → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Station Leeuwarden Sinds 9 januari 2022 opgeheven. Ritten overgenomen door lijnen 2 en 4.
9 Station Leeuwarden - Binnenstad Sinds 13 december 2020 opgeheven.
10 Station Leeuwarden - Vosseparkwijk - WTC - Westeinde Sinds 3 september 2018 weer overgenomen door lijn 1.
10 Station Leeuwarden → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Station Leeuwarden Sinds 9 januari 2022 opgeheven. Ritten overgenomen door lijn 6, die voorheen met lijnen 10 en 16 een ringlijn vormden.
10 Leeuwarden, Autobusstation - Hardegarijp - Bergum - Suameer - Nijega - Drachten - Beetsterzwaag - Langezwaag - De Knipe - Heerenveen, Station NS In mei 1948 geïntroduceerd als lijn 2. Sinds november 1974 werd lijnnummer 20 gebruikt en vanaf 1996 lijnnummer 10. Sinds december 2009 weer lijn 20.
11 Drachten Transferium Oost - Beetsterzwaag - Nij Beets - Oldeboorn - Akkrum Station Opgeheven op 9 januari 2022. Groot deel vervangen door lijntaxi 511.
11 Stadsdienst Drachten
12 Stadsdienst Drachten (Van Knobelsdorffplein - De Trisken) Reed van 12 maart 2010 t/m 13 december 2014. Opgeheven omdat te weinig mensen van deze lijn gebruikmaakten. Als alternatief kan met lijn 314 gereisd worden tot de Hanebalken.
12 Station Leeuwarden - Stenden Hogeschool - NHL Hogeschool Sinds 2016 veranderd naar lijn 612 (Collegeliner Leeuwarden).
13 Leeuwarden, Autobusstation - Hardegarijp - Noordbergum - Kootstertille - Harkema - Surhuisterveen - Drachten, Vallaat Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 23. Rijdt sinds december 2009 door naar Gorredijk - Oldeberkoop - Noordwolde - Steenwijk.
14 Leeuwarden, Autobusstation - Goutum - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen, Station NS Werd later lijn 28 en gekoppeld aan lijn 28 Heerenveen - Noordwolde
14 Leeuwarden, Autobusstation - Nijega, Rijksweg - Nijtap - Drachten, de Hanebalken Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 24. Vanaf december 2009 doorgetrokken naar Assen via route lijn 116.
15 Station Leeuwarden → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Station Leeuwarden Sinds 9 januari 2022 opgeheven. Ritten overgenomen door lijnen 2 en 4.
15 Heerenveen, Station NS - Oudeschoot - Mildam - Katlijk - Nieuwehorne - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde, Busstation Doorgetrokken naar Assen
16 Heerenveen, Station NS - Oudeschoot - Mildam - Katlijk - Nieuwehorne - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Assen, Busstation / NS Geïntroduceerd in 1947. Gedeelte Heerenveen - Oosterwolde nu als lijn 15, gedeelte Oosterwolde - Assen opgeheven, werd onderdeel van lijn 16 Drachten - Assen)
16 Station Leeuwarden → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Station Leeuwarden Sinds 9 januari 2022 opgeheven. Ritten overgenomen door lijn 6, die voorheen met lijnen 10 en 16 een ringlijn vormden.
16 Drachten, Busstation - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Assen, Busstation / NS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger van lijn 4. Gedeelte Drachten-Oosterwolde in december 2009 overgenomen door lijn 18. Doorgetrokken naar Wolvega via route van voormalig lijn 126)
17 Oosterwolde, Busstation - Makkinga - Tronde - Elsloo - Boijl - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Eesveen - De Bult - Steenwijk, Station NS Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 27. In december 2009 gesplitst. Het deel Noordwolde-Steenwijk wordt gereden door lijn 13. Het deel Oosterwolde - Noordwolde hield lijnnummer 17 en is doorgetrokken naar Wolvega/Heerenveen via route van de voormalige lijn 26.
18 Station Leeuwarden - Cambuursterpad - Heechterp - Vrijheidswijk Sinds 9 januari 2022 opgeheven. Ritten overgenomen door lijn 8.
18 Heerenveen, Station NS - Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Luxwoude - Tijnje - Nij Beets - Boornbergum - De Wilgen - Drachten, ABS Noord Lijnnummer bestaat al sinds 1947 en daarmee het oudste lijnnummer in Friesland dat nog grotendeels de oorspronkelijke route rijdt (wel met verlenging naar Assen). Werd in november 1974 ingekort tot Tijnje. In november 1979 een van de eerste belbusprojecten in Nederland. Naderhand weer gewone buslijn en verlengd naar Drachten. Lijn slaat sinds december 2009 Boornbergum over (wordt bediend door lijn 11) en rijdt vanaf dat tijdstip ook door naar Assen
19 Drachten, Berglaan - Opeinde - Nijega - Eernewoude - Garijp - Wartena - Warga - Leeuwarden Autobusstation Geïntroduceerd eind jaren vijftig als opvolger van lijn 9. Sinds mei 1971 ingekort tot Eernewoude. In 1984 opgeheven en vervangen door een lijn 19 met lijnvoering Nijega - Eernewoude - Bergum - Oostermeer - Noordbergum, die na enige jaren werd vervangen door belbus lijn 211 (zie aldaar).
19 Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Nijensleek - Eesveen - Steenwijk Sinds 11 december 2022 opgeheven. Ritten zijn onderdeel geworden van lijn 17.
23 Leeuwarden, Autobusstation - Hardegarijp - Noordbergum - Harkema - Surhuisterveen - Drachten, Vallaat Gereden lijnroute geïntroduceerd in mei 1970 als lijn 3. In augustus 1981 hernoemd in lijn 23 en sinds 1996 wordt lijnnummer 13 gebruikt (zie aldaar).
23 Surhuisterveen, Nije Jirden - Drachten, Van Knobelsdorffplein
24 Leeuwarden, Autobusstation - Nijega, Rijksweg - Nijtap - Drachten, de Hanebalken Geïntroduceerd in november 1974. Reed toen nog tot Drachten, Berglaan en via de dorpen Opeinde en Nijega. Volgt sinds 1990 de snelle route tot Nijtap en rijdt verder in Drachten door tot de Hanebalken. Sinds 1996 lijn 14 (zie aldaar).
25 Meppel - Havelterberg - Steenwijk - Tuk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Oldeholtwolde - Oudeschoot - Heerenveen, Station NS Geïntroduceerd in augustus 1981 als opvolger van lijn 15. Gedeelte De Blesse - Heerenveen opgeheven (wordt nu alleen nog gereden door lijn 17), gedeelte Steenwijk - De Blesse nu onderdeel van lijn 76, gedeelte Meppel - Steenwijk nu onderdeel van lijn 40)
25 Steenwijk - Tuk - Steenwijkerwold - De Blesse (keerlus) - Blesdijke - Oldemarkt, Kon. Julianaweg Nu onderdeel van lijn 76
26 Noordwolde, Molen - Vinkega - Steggerda - De Blesse - Wolvega - Oldeholtwolde - Oudeschoot - Heerenveen, Station NS Route is in december 2009 overgenomen door lijn 17
27 Oosterwolde, Busstation - Makkinga - Tronde - Elsloo - Boijl - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Eesveen - De Bult - Steenwijk, Station NS Geïntroduceerd in 1948. Werd in november 1996 lijn 17 (zie aldaar). Deze route werd tussen 1914 en 1948 al gereden door een tramlijn van de NTM.
28 Noordwolde, Molen - Vinkega - Steggerda - De Blesse - Wolvega - Oldeholtwolde - Oudeschoot - Heerenveen, Station NS - Haskerdijken - Akkrum - Irnsum - Roordahuizum - Wijtgaard - Goutum - Leeuwarden, Autobusstation Gedeelte Noordwolde - Heerenveen werd lijn 26, vanaf eind 2009 lijn 17, gedeelte Heerenveen - Leeuwarden bleef lijn 28, gedeelte Irnsum - Leeuwarden werd later onderdeel van lijn 95
29 Drachten, Berglaan - Drachtstercompagnie - Rottevalle - Oostermeer - Eestrum - Noordbergum - Quatrebras - Hardegarijp - Leeuwarden, Autobusstation Lijn reed van mei 1970 tot juni 1984 (voordien van 1947 tot 1970 als lijn 8). Kende 4 ritten naar Quatrebras, waarvan 1-2 doorreden naar Leeuwarden. Reed niet op zon- en feestdagen
30 Heerenveen, Station - De Knipe - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag Gedeelte Heerenveen - Bontebok is nu onderdeel van lijn 215, gedeelte Bontebok - Hoornsterzwaag is nu onderdeel van lijn 15
30 Buitenpost, Station - Twijzel - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Rottevalle - Nijtap - Drachten, Vallaat Geïntroduceerd in november 1996. Vanaf december 2009 vervangen door lijn 11 en buurtbus 101.
31 Buitenpost, Station - Blauwverlaat - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen, Torenplein - Harkema - Drogeham - Kootstertille - Kootstermolen - Twijzel - Buitenpost, Station Geïntroduceerd in mei 1970. Vanaf november 1974 niet meer tussen Surhuisterveen en Kootstermolen, vanaf augustus 1990 alleen Buitenpost - Blauwverlaat - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen. Vanaf 1991 enige jaren doorgetrokken vanuit Surhuisterveen naar Drachten, van Knobelsdorffplein via Opende en Drachtstercompagnie. Gedeelte Surhuisterveen - Opende werd onderdeel van lijnen 33, 39 en 133, gedeelte Drachtstercompagnie - Drachten werd onderdeel van lijn 213 (opgeheven per december 2009). Vanaf december 2009 onderdeel van lijn 11.
33 Surhuisterveen, Torenplein - Opende - Kornhorn - Doezum - Grootegast - Sebaldeburen - Oldekerk - Niekerk - Faan - (Zuidhorn) - Enumatil - Hoogkerk - Groningen, CS Geheel vervangen door lijn 39 in januari 2012
34 Akkrum, Station - Nes - Oldeboorn - Piershiem - Nij Beets - Drachten, Autobusstation Lijn bestaat sinds november 1974 (daarvoor was dit lijn 24 in iets andere lijnvoering via Beetsterzwaag). In jaren tachtig deels gecombineerd met stadsdienst Drachten. Later na Nij Beets weer naar Beetsterzwaag, dat toen eindpunt werd. Sinds december 2009 onderdeel van lijn 11
49 Wolvega - Oldelamer - Munnekeburen - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Marknesse - Emmeloord Werd daarna lijn 76. Later kwam gedeelte Wolvega - Scherpenzeel te vervallen en werd onderdeel van buurtbuslijn 108. Gedeelte Scherpenzeel - Emmeloord is nog steeds lijn 76.
52 Dokkum → Niawier → Oosternijkerk → Morra → Anjum → Oostmahorn → Paesens → Nes → Wierum → Oosternijkerk → Niawier → Dokkum Opgeheven op 9 januari 2022. Groot deel vervangen door lijntaxi 552.
74 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Sint Annaparochie/Alde Leie - Oude Bildtzijl Opgeheven op 9 januari 2022. Groot deel vervangen door lijntaxi 573. Het traject Leeuwarden - Stiens verviel in zijn geheel, lijnen 60 en 154 van/naar Leeuwarden waren het alternatief.
80 Heerenveen, Station - Drachten - Marum, Rijksweg - Niebert, Rijksweg - Midwolde, Rijksweg - Groningen, Ged. Zuiderdiep - Groningen, CS Geïntroduceerd als lijn 25 in november 1979 bij de koppeling van lijn 25 Heerenveen - Drachten en lijn 2(ex ESA) Drachten - Groningen. Sinds augustus 1981 gebruik van lijnnummer 80. Vanaf augustus 1990 lijn 100 (zie aldaar), Niebert Rijksweg is de oude benaming voor Boerakker Rijksweg
81 Drachten, Busstation - Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude - De Wilp - Marum - Nuis - Leek - Midwolde - A7 - Groningen, CS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger ex ESA lijn 1. Nu alleen gedeelte Leek - Groningen, gedeelte Drachten - Marum nu onderdeel van lijn 89, gedeelte Marum - Leek nu onderdeel van lijn 88
84 Drachten, Busstation - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Veenhuizen/Norg - Assen, Busstation/NS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger ex ESA lijn 4. Maakt sinds december 2009 deel uit van lijn 18.
85 Wolvega, Station NS - Scherpenzeel - Spanga - Ossenzijl - Oldemarkt - Blesdijke, Lagebroekweg Vervangen door schoolbuslijn 675
89 Beetsterzwaag - Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude - Marum - Boerakker, Rijksweg (voorheen Niebert, Rijksweg) - Midwolde, Rijksweg - Hoogkerk, Rijksweg - Groningen, Overwinningsplein - Groningen, Ged. Zuiderdiep - Groningen, CS Geïntroduceerd in augustus 1981 als opvolger van lijn 21 die van mei 1948 - november 1979 beginpunt in Heerenveen had. Beginpunt Beetsterzwaag is in 1998 Ureterp geworden en na een aantal jaren verlegd naar Drachten, in Groningen niet meer via Gedempte Zuiderdiep
90 Heerenveen, Station - Joure - Sneek - Bolsward - Afsluitdijk Later lijn 310, daarna lijn 351
90 (Heerenveen - Joure -) Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk Sinds 11 december 2022 opgeheven
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Sinds 13 december 2020 omgezet in lijntaxi 593
95 Leeuwarden, Autobusstation - Goutum - Wijtgaard - Roordahuizum - Irnsum - Terherne - Joure, Rotonde - Haskerhorne - Oudehaske - Heerenveen, Station NS - De Greiden Gedeelte Heerenveen, Station NS - De Greiden later opgeheven, gedeelte Joure - Heerenveen is nu onderdeel van lijn 98, gedeelte Leeuwarden - Jirnsum nu lijn 28
100 Lelystad - Emmeloord - Lemmer - Joure - Heerenveen, Station - Drachten - Marum, Rijksweg - Boerakker, Rijksweg - Midwolde, Rijksweg - Groningen, Ged. Zuiderdiep - Groningen, CS Geïntroduceerd in augustus 1990 als opvolger van lijn 80. Met kortere route door Drachten die niet meer via Autobusstation (Noord) en Noorderbuurt ging. Gedeelte Emmeloord - Heerenveen alleen in de spits, Lelystad - Heerenveen later als lijn 315, richting Groningen niet meer via Gedempte Zuiderdiep maar wel via P+R Hoogkerk, gedeelte Heerenveen - Groningen nu gesplitst in lijnen 310 en 304, wordt wel door dezelfde bus bediend
107 Oldeberkoop - Twijtel - Makkinga - Veneburen - Langedijke - Oosterwolde - Fochteloo - Ravenswoud - Appelscha Opgeheven per 29 april 2022 wegens het lage aantal reizigers
116 Drachten, Busstation - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Veenhuizen - Norgervaart - Assen, Busstation / NS In december 2009 overgenomen door lijn 19.
126 Heerenveen, Station - A32 - Oldeholtwolde - Wolvega, Station - Oldeholtpade - Oldeberkoop - Makkinga - Oosterwolde, Busstation Sneldienst geïntroduceerd op 28 mei 2000, reed direct de A32 op richting Wolvega. Gedeelte Heerenveen - Wolvega in 2006 opgeheven. Nu overgenomen door lijn 16
132 Kop Afsluitdijk - Harlingen Veerbootterminal Ritten overgenomen door lijn 71
134 Groningen, CS - A7 - Drachten - Suameer - Bergum - Quatrebras - Veenwouden - Damwoude - Dokkum - Waaxens - Holwerd, Veerdam Reed tot 1998 via Zuidhorn - Grijpskerk - Buitenpost in plaats van de A7. Behoorde bij de GD concessie. Per 13 december 2009 opgeheven.
140 Schiermonnikoog Veerdam - Strandhotel/Oosterreeweg Vervangen door lijnen 1, 2 en 5
141 Schiermonnikoog Veerdam - Bungalowpark De Monnik Vervangen door lijnen 2 t/m 4
160 Dokkum - Waaxens - Holwerd Ritten ingevoegd in lijn 660 die voortaan ook in de vakanties ging rijden.
170 Leeuwarden - Beetgum - Berlikum - Sint Annaparochie - Sint Jacobieparochie - Minnertsga 's Ochtends in de richting van Minnertsga, 's middags in de richting van Leeuwarden; rijdt niet 's avonds en in het weekend, in december 2019 overgenomen door lijnen 1 en 70.
180 Heerenveen - Groningen Alleen in de spits, later lijn 315
198 Heerenveen - Nijehaske - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Sneek - Nijland Rijksweg - Bolsward vv. Huidige lijn 98
199 Heerenveen - Joure - Oppenhuizen - Sneek - Nijland Rijksweg - Bolsward vv.
206 Tietjerk, Zwartewegsend - Suawoude, Dorpshuis Belbus opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 19 en de Opstapper
211 Eestrum, Kooilaan - Oostermeer - Bergum - Suameer - Garijp - Eernewoude - Oudega - Nijega, Rijksweg Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijnen 20 en 21 en de Opstapper
211 Nij Beets - Oldeboorn - Akkrum Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
212 Drachten, Van Knobelsdorffplein - Nijtap - Opeinde - Nijega, Rijksweg Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 19
212 Buitenpost - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen - Boelenslaan - Houtigehage - Drachtstercompagnie - Drachten Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
213 Surhuisterveen, Torenplein - Boelenslaan - Houtigehage - Rottevalle - Drachtstercompagnie - Drachten, Van Knobelsdorffplein Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst grotendeels overgenomen door lijn 11
213 Veenwouden - Quatrebras - Noordbergum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
215 Heerenveen, Station - De Knipe - Bontebok - Katlijk - Oranjewoud - Bontebok - Heerenveen, Station Opgeheven per december 2009. Vervangen door de Opstapper. Katlijk bereikbaar met lijn 15, De Knipe met lijn 20, 21.
216 Oldeberkoop - Nijeberkoop - Makkinga - Oosterwolde Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
217 Noordwolde - Oosterstreek - Boyl - Elsloo - Makkinga - Oosterwolde Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
219 Gorredijk - Lippenhuizen - Jubbega - Oldeberkoop - Noordwolde Opgeheven per 9 januari 2022 en dienst overgenomen door lijntaxi 518
223 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Tijnje - Nij Beets Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
224 Tijnje - Nij Beets - Boornbergum - Drachten Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
225 Blesdijke, Café Van Der Wal - De Blesse, Noord Opgeheven per december 2009. Alternatief: Connexxion lijn 76 richting Steenwijk of Marknesse
226 Wolvega, Station - Oldeholtpade - Ter Idzard - Oldeholtpade - Nijeholtpade - De Hoeve - Wolvega, Station Opgeheven per december 2009 en vervangen door de Opstapper
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels Opgeheven per 9 januari 2022 en dienst overgenomen door lijntaxi 538
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude Opgeheven per 9 januari 2022 en dienst overgenomen door lijntaxi 539
243 Langweer - Boornzwaag - Sint Nicolaasga - Scharsterbrug - Joure Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
249 Sint Johannesga - Rotsterhaule - Ouwsterhaule - Scharsterbrug - Joure Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
261 Damwoude - Wouterswoude - Driesum - Veenklooster - Buitenpost Opgeheven per 9 januari 2022 en dienst overgenomen door lijntaxi 561
273 Minnertsga - Dijkshoek - Westhoek - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl Opgeheven per 9 januari 2022 en vervangen door de Opstapper
335 Bolsward Busstation - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Opgeheven per 9 januari 2022 vanwege te lage passagiersaantallen
322 Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde Busstation Opgeheven per 9 januari 2022 en dienst overgenomen door lijn 114
351 Alkmaar - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen Opgeheven per december 2018 vanwege te lage passagiersaantallen
351 Heerenveen, Station - Joure - Sneek - Bolsward - Afsluitdijk - Zürich - A31 - Harlingen, Veerbootterminal Ontstaan in 1995 als lijn 310 vanaf Kop Afsluitdijk naar Heerenveen, die in eerste instantie doorreed als lijn 315 naar Groningen, daarna werd 310 verlengd naar Drachten. Opgeheven per 12 december 2010 vanwege een te laag passagiersaantal. Ter vervanging rijdt er een extra bus tussen Heerenveen en Bolsward in de spits onder lijn 198.
441 Hallum, Provinciale Weg - Stiens - Vrouwenparochie - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Berlikum, TDF / Sans Souci De discobussen werden van 22 juni 2007 t/m 8 december 2012 geëxploiteerd door Connexxion. Daarvoor reden er al circa 15 jaar discobussen tussen deze plaatsen richting TDF en werden uitgevoerd door taxibedrijf Van der Horn. Lijn 443 werd al op 1 maart 2012 opgeheven vanwege vernielingen.[3] Sinds 9 december 2012 worden de lijnen weer geëxploiteerd door een taxibedrijf, omdat Arriva te veel geld vroeg voor de exploitatie.[4]
442 Tzum, Martenahiem - Franeker - Zweins - Dronrijp - Menaldum - Berlikum, TDF / Sans Souci
443 Harlingen, Station - Midlum - Wijnaldum - Sexbierum - Pietersbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlikum, TDF / Sans Souci
444 Leeuwarden, Valeriusstraat - Marssum - Beetgumermolen - Berlikum, TDF / Sans Souci
514 Drachten, Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis Poli Opgeheven per 11 december 2022 en vervangen door de Opstapper
604 Drachten - Marum - Boerakker - Midwolde - Hoogkerk - Groningen, CS Tot en met 7 januari 2012, spitsbus
633 Station Leeuwarden - Beursplein - Schieringen - Friese Poort - Kalverdijkje Opgeheven per 9 januari 2022 en dienst overgenomen door lijnen 3 en 603
676 Scherpenzeel - Ossenzijl - Oldemarkt - Blesdijke - Wolvega, Linde College Tot 8 december 2012 lijn 675. Werd opgeheven per 29 juni 2013 vanwege te lage passagiersaantallen.
824 Station Leeuwarden - Aldlân/Nijlân Vlinder, opgeheven per 16 oktober 2022 en vervangen door vaste buslijn 24

Zie ook Bewerken