Staddijk

park en statistische buurt in Nijmegen

Staddijk is een straat, een dunbevolkte wijk en een stadspark aan de westzijde van het stadsdeel Dukenburg in Nijmegen. De Staddijk bestaat uit een noord-zuid verlopende dijk met enkele verspreide huizen, die evenwijdig loopt met de A73, een gelijknamig stadspark en een tweetal groepen sportaccommodaties. In het noorden van de wijk ligt een klein, voormalig woonwagenkamp aan de Teersdijk. Dit kamp is omgevormd tot een nieuwe woonwijk. In 2010 is voor het stadsdeel Dukenburg in het stadspark ook een kinderspeeltuin aangelegd, de Speeldijk.

Staddijk
Wijk van Vlag Nijmegen Nijmegen
Kerngegevens
Gemeente Vlag Nijmegen Nijmegen
Stadsdeel Dukenburg
Coördinaten 51°48'22"NB, 5°47'28"OL
Oppervlakte 200 ha  
Inwoners 201

In het park Staddijk is nog een restant aanwezig van een verwilderd riviersysteem dat oorspronkelijk in het gehele stadsdeel Dukenburg in de ondergrond te vinden was. Dit is een zeer uniek restant van een verwilderd riviersysteem uit het late Pleistoceen. Het is ontstaan na de laatste ijstijd, toen veel water werd afgevoerd door een groot aantal ondiepe geulen die zich regelmatig verlegden. Vanuit wetenschappelijke hoek is eind jaren 60 nog verzet geweest tegen de bebouwing van Dukenburg. De plannen voor de bebouwing van Dukenburg zijn wel doorgegaan, maar op onderdelen enigszins aangepast. Zo is een deel van dit systeem behouden in het park Staddijk.

Afbeeldingen bewerken