Staten van de Verenigde Staten

administratieve onderverdeling van de VS
(Doorverwezen vanaf Staat (VS))

De Verenigde Staten van Amerika bestaan uit vijftig staten (dat wil zeggen deelstaten) die in een zekere mate van onafhankelijkheid van de Amerikaanse federale overheid kunnen opereren.

Kaart

 Alabama (AL)Alaska (AK)Arizona (AZ)Arkansas (AR)Californië (CA)Colorado (CO)Connecticut (CT)Delaware (DE)Florida (FL)Georgia (GA)Hawaï (HI)Idaho (ID)Illinois (IL)Indiana (IN)Iowa (IA)Kansas (KS)Kentucky (KY)Louisiana (LA)Maine (ME)Maryland (MD)Massachusetts (MA)Michigan (MI)Minnesota (MN)Mississippi (MS)Missouri (MO)Montana (MT)Nebraska (NE)Nevada (NV)New Hampshire (NH)New Jersey (NJ)New Mexico (NM)New York (NY)North Carolina (NC)North Dakota (ND)Ohio (OH)Oklahoma (OK)Oregon (OR)Pennsylvania (PA)Rhode Island (RI)South Carolina (SC)South Dakota (SD)Tennessee (TN)Texas (TX)Utah (UT)Vermont (VT)Virginia (VA)Washington (WA)West Virginia (WV)Wisconsin (WI)Wyoming (WY)Delaware (DE)Maryland (MD)New Hampshire (NH)New Jersey (NJ)Massachusetts (MA)Connecticut (CT)Washington D.C.West Virginia (WV)Vermont (VT)Rhode Island (RI)

Staatsinrichting van de staten

De staten hebben hun eigen grondwet en deze dient republikeins en democratisch te zijn. Dit wil zeggen dat de staten elk als republiek geregeerd dienen te worden en de leiders op democratische wijze gekozen dienen worden. Verder moet de trias politica in de grondwet verankerd zijn. Connecticut had reeds in de 17e eeuw een grondwet die op deze principes gebaseerd was en deze heeft als inspiratie gediend voor de Grondwet van de Verenigde Staten.

Aan het hoofd van de uitvoerende macht van iedere staat staat een gouverneur (governor), die direct gekozen wordt door de kiesgerechtigden in de staat. Zie ook de lijst van huidige gouverneurs van de Verenigde Staten. In 49 van de 50 staten (alle staten behalve Nebraska) bestaat voor de volksvertegenwoordiging een tweekamerstelsel. De hogere wordt senaat genoemd. De lagere heeft uiteenlopende namen zoals Texas House of Representatives of California State Assembly. De staten zijn op hun beurt weer ingedeeld in county's. De mate van autonomie van deze county’s verschilt sterk per staat.

Iedere staat heeft eigen regels omtrent de verkiezing van leden voor de senaat. Doorgaans hebben senatoren een langere zittingstermijn dan leden van het Huis van Afgevaardigden van de staat.

Zie verder bij de betreffende staat.

Enkele feiten

De kleinste staat is Rhode Island, de grootste is Alaska. Alaska heeft ook de laagste bevolkingsdichtheid en New Jersey de hoogste. Wyoming heeft de minste inwoners en Californië de meeste.

De eerste dertien staten die toetraden waren de dertien voormalige Engelse koloniën. Delaware was in 1787 de eerste die de Grondwet van de Verenigde Staten ratificeerde en trad daarmee als eerste staat toe tot de VS. De andere koloniën volgden snel. Vier staten noemen zichzelf sindsdien geen staat maar een commonwealth. Dit heeft juridisch geen andere betekenis dan een staat, het is een verwijzing naar de tijd dat deze gebieden nog Engelse koloniën waren. Hierna werd het grondgebied van de VS naar het westen uitgebreid en werden nieuwe staten gesticht. Vier staten waren eerst een onafhankelijke republiek voordat ze toetraden. Dit waren Vermont, Texas, Californië (slechts drie weken) en Hawaï. Hawaï is voor die tijd eerst ook nog een koninkrijk geweest en was in 1959 de laatste staat die toetrad.

De meeste staten hebben een Engelse, Spaanse of inheemse naam. De laatste kunnen verbasteringen zijn van de namen die de oorspronkelijke bewoners van het gebied gebruikten. Een aantal staten is genoemd naar Europese vorsten. Bij zeven staten is de naam gelatiniseerd. Een paar staten hebben een Franse naam en van zes staten staat de herkomst niet vast. Zo ook bij Rhode Island dat mogelijk een Nederlandse oorsprong heeft.

Slechts één staat is naar een voormalig president genoemd, namelijk Washington. Er zijn in de 19e eeuw meerdere plannen geweest om ook een staat naar Abraham Lincoln en Thomas Jefferson te noemen maar dit is er niet van gekomen.

De staten hebben allemaal een bijnaam die iets zegt over de geschiedenis, het landschap of de bevolking. Daarnaast hebben de staten nog allerlei andere typerende zaken, zoals een officiële bloem, vogel, dans, drank en mineraal.

Toetreden als staat

Toetreding van een nieuwe staat gebeurt door toestemming van het Amerikaans Congres. Veel staten zijn voor hun toetreding eerst als territory geregeerd. Na verloop van tijd gaf zo’n gebied dan aan het Congres te kennen toe te willen treden. Vaak werd er dan eerst in de staat zelf een grondwetgevende vergadering gehouden waarbij de grondwet van de nieuw te vormen staat werd opgesteld. Soms werd de grens van het gebied eerst nog aangepast. Het congres is om geen enkele reden verplicht om een staat toe te laten treden en vaak was toetreding het resultaat van een politiek compromis. In de antebellumperiode voorafgaand aan de Amerikaanse Burgeroorlog was het gebruikelijk dat er om en om een noordelijke en dan weer een zuidelijke staat toetrad om zo het evenwichten tussen het noorden en zuiden in evenwicht te houden. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werd de staat Nevada toegelaten o.a. om daar extra stemmen voor de herverkiezing van Abraham Lincoln te winnen. Voorbeelden van staten die een aanvraag hebben gedaan maar nooit als dusdanig zijn toegetreden zijn, de State of Franklin, de State of Sequoyah (bewoond door de Indianen van de vijf geciviliseerde stammen) en de State of Deseret (een groot gebied in het westen van de VS opgericht door de Mormonen).

Toekomstige staten

Mogelijk zullen in de toekomst nieuwe staten toetreden. Twee voorbeelden waar serieus over gesproken wordt zijn:

  • Puerto Rico: Dit eiland is sinds 1899 een Amerikaans protectoraat en heeft sinds 1959 zelfbestuur en een eigen grondwet. De vraag of Puerto Rico een staat zou moeten worden ligt zowel in de VS als op het eiland zelf gevoelig. Er is in de loop van de jaren een aantal referenda gehouden over toetreding. Zowel in 2012, 2017 als in 2020 stemde de bevolking van Puerto Rico voor toetreding. Er is echter ook een groot deel van de bevolking dat voorstander is van de status quo en van onafhankelijkheid.
  • Washington D.C.: Reeds in de 18e eeuw is beslist dat de hoofdstad van de Verenigde Staten een neutraal district moet zijn en dat deze stad niet in een staat mag liggen. De federale overheid heeft hier meer macht over het bestuur. Inwoners hadden lange tijd geen democratisch stadsbestuur, mochten niet stemmen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen en hadden geen vertegenwoordiging in het Congres. Dit is in de tweede helft van de twintigste eeuw veranderd en sindsdien heeft de stad haar eigen democratische stadsbestuur, drie kiesmannen voor de presidentsverkiezingen en een vertegenwoordiger in het huis van afgevaardigden die alleen spreekrecht heeft. Zowel in 1993 als in 2020 deed het district een aanvraag om als staat te mogen toetreden. Mogelijk zal deze nieuwe staat dan de naam State of New Columbia, of Washington, Douglass Commonwealth krijgen.

Daarnaast wordt er wel eens gesproken over het opsplitsen van staten, vanwege het hoge aantal inwoners of omdat er toch culturele of economische verschillen binnen zo'n staat zijn. Dit is in de geschiedenis van het land slechts één keer gebeurd toen West Virginia zich tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog afscheidde van Virginia.

Overzicht staten van de Verenigde Staten

Een lijst van staten, met hun standaardafkorting gedefinieerd door de US Postal Service en de traditionele afkorting, hun hoofdsteden en de oorsprong van de naam staat hieronder. Hoewel de postale afkortingen de traditionele inmiddels grotendeels hebben verdrongen, worden de traditionele afkortingen nog wel gebruikt. Indien geen traditionele afkorting is aangegeven, wordt de naam van de staat traditioneel niet afgekort. Indien de Engelse naam afwijkt van de in het Nederlands gebruikelijke naam, wordt de oorspronkelijke Engelse naam cursief aangegeven.

Vlag Staat Afkorting Toe­tre­ding Bijnaam Hoofdstad Grootste stad Oppervlakte Inwoners Kies­man­nen Verklaring van de naam
  Alabama AL
Ala.
14 december 1819 Yellowhammer state Montgomery Birmingham 135.767 km² 4.799.736 9 Van het indiaanse Alibamu, "Ik ruim het struikgewas op"
  Alaska AK 3 januari 1959 The Last Frontier Juneau Anchorage 1.723.337 km² 710.231 3 In de taal der Aleoeten "Groot land"
  Arizona AZ
Ariz.
14 februari 1912 Grand Canyon state
Copper state
Phoenix 295.234 km² 6.392.017 11 Meerdere theorieën
  Arkansas AR
Ark.
15 juni 1836 Natural state
Land of opportunity
Little Rock 137.732 km² 2.915.918 6 Zo noemden de Algonkins de Quapaw-Indianen
  Californië
California
CA
Calif.
9 september 1850 Golden state Sacramento Los Angeles 423.967 km² 37.253.956 54 Denkbeeldig eiland in een Spaanse roman uit 16e eeuw
  Colorado CO
Colo.
1 augustus 1876 Centennial state Denver 269.601 km² 5.029.196 10 Naar het Spaans voor "gekleurd"
  Connecticut CT
Conn.
9 januari 1788 Constitution state Hartford Bridgeport 14.357 km² 3.574.097 7 Van het indiaans Quinnehtukcut: "Langs de lange getijdenrivier"
  Delaware DE
Del.
7 december 1787 First state Dover Wilmington 6.446 km² 897.934 3 Naar de Engelse gouverneur Lord De la Warr
  Florida FL
Fla.
3 maart 1845 Sunshine state Tallahassee Jacksonville 170.312 km² 18.801.310 30 Van het Spaanse Pascua florida, "palmzondag", dag waarop Florida ontdekt werd op 2 april 1513
  Georgia GA
Ga.
2 januari 1788 Peach state Atlanta 153.910 km² 9.687.653 16 Naar koning George II van Engeland
  Hawaï
Hawaii
HI 21 augustus 1959 Aloha state Honolulu 28.313 km² 1.360.301 4 Vermoedelijk naar het Polynesische woord voor "Huis"
  Idaho ID 3 juli 1890 Gem State
Potato state
Boise 216.443 km² 1.567.582 4 Vermoedelijk naar het indiaanse woord voor "Juweel van de bergen"
  Illinois IL
Ill.
3 december 1818 Land of Lincoln
Prairie state
Springfield Chicago 149.995 km² 12.830.632 19 Naar het indiaans voor "De mannen"
  Indiana IN
Ind.
11 december 1816 Hoosier state Indianapolis 94.326 km² 6.483.802 11 Betekent dat deze staat het domein der indianen was
  Iowa IA 28 december 1846 Hawkeye state Des Moines 145.746 km² 3.046.355 6 Naar de Siouxstam der Ioways of "De slaperigen"
  Kansas KS
Kans./Kan.
29 januari 1861 Sunflower state Topeka Wichita 213.100 km² 2.853.118 6 Naar een Siouxstam: "Volk van de zuidenwind"
  Kentucky KY
Ky.
1 juni 1792 Bluegrass state Frankfort Louisville 104.656 km² 4.339.367 8 Van de indiaanse naam Ken-tah-teh: "Land van morgen"
  Louisiana LA
La.
30 april 1812 Pelican state Baton Rouge New Orleans 135.659 km² 4.533.372 8 Naar koning Lodewijk XIV van Frankrijk
  Maine ME 15 maart 1820 Pine tree state Augusta Portland 91.633 km² 1.328.361 4 Naar een Franse provincie
  Maryland MD
Md.
28 april 1788 Old line state
Free state
Annapolis Baltimore 32.131 km² 5.773.552 10 Naar koningin Henriëtta Maria van Engeland
  Massachusetts MA
Mass.
6 februari 1788 Bay state Boston 27.336 km² 6.547.629 11 Van het indiaans Massa-dchu-es-at: "Grote heuvel, kleine plaats"
  Michigan MI
Mich.
26 januari 1837 Wolverine state Lansing Detroit 250.487 km² 9.883.640 15 Van Michigama, "Groot water"
  Minnesota MN
Minn.
11 mei 1858 North star state Saint Paul Minneapolis 225.163 km² 5.303.925 10 Van het Siouxwoord "Hemelkleurig water"
  Mississippi MS
Miss.
10 december 1817 Magnolia state Jackson 125.438 km² 2.967.297 6 Van het indiaanse Measi en Sipu: "Lange rivier"
  Missouri MO
Mo.
10 augustus 1821 Show me state Jefferson City Kansas City 180.540 km² 5.988.927 10 Naar de naam van een Siouxstam
  Montana MT
Mont.
8 november 1889 Treasure state Helena Billings 380.831 km² 989.415 4 Vermoedelijk naar het Spaanse woord voor "berg", montaña
  Nebraska NE
Neb.
1 maart 1867 Cornhusker state Lincoln Omaha 200.330 km² 1.826.341 5 Zo noemden de Omaha-indianen de rivier de Platte
  Nevada NV
Nev.
31 oktober 1864 Silver state Carson City Las Vegas 286.380 km² 2.700.551 6 Spaans voor "Besneeuwd"
  New Hampshire NH
N.H.
21 juni 1788 Granite state Concord Manchester 24.214 km² 1.316.470 4 Naar het Engelse graafschap Hampshire
  New Jersey NJ
N.J.
18 december 1787 Garden state Trenton Newark 22.591 km² 8.791.894 14 Naar het Kanaaleiland Jersey
  New Mexico NM
N.Mex./N.M.
6 januari 1912 Land of Enchantment Santa Fe Albuquerque 314.917 km² 2.059.179 5 Vroeger deel van Mexico; de oorsprong van de naam Mexico is onzeker
  New York NY
N.Y.
26 juli 1788 Empire state Albany New York 141.297 km² 19.378.102 28 Naar de hertog van York, de latere koning Jacobus II
  North Carolina NC
N.C.
21 november 1789 Tar heel state
Old North state
Raleigh Charlotte 139.391 km² 9.535.483 16 Genoemd naar de Britse koning Karel I van Engeland
  North Dakota ND
N.Dak./N.D.
2 november 1889 Peace garden state Bismarck Fargo 183.108 km² 672.591 3 Dakota betekent "vriend van Sioux"
  Ohio OH 1 maart 1803 Buckeye state Columbus 116.098 km² 11.536.504 17 Naar het woord der Iroquezen voor "Groot"
  Oklahoma OK
Okla.
16 november 1907 Sooner state Oklahoma City 181.037 km² 3.751.351 7 Woord in de Choctaw-taal dat "Rode mensen" betekent
  Oregon OR
Oreg./Ore.
14 februari 1859 Beaver state Salem Portland 254.799 km² 3.831.074 8 Vermoedelijk van het Spaanse Orejón: "Groot oor"
  Pennsylvania PA
Pa./Penn.
12 december 1787 Keystone state Harrisburg Philadelphia 119.280 km² 12.702.379 19 Genoemd naar de stichter William Penn en het Latijnse silva: "Bos"
  Rhode Island RI
R.I.
29 mei 1790 Ocean state Providence 4.001 km² 1.052.567 4 Herkomst onduidelijk, mogelijk door Nederlanders naamgegeven als "Het Roode Eylant"
  South Carolina SC
S.C.
23 mei 1788 Palmetto state Columbia 82.933 km² 4.625.364 9 Genoemd naar de Britse koning Karel I van Engeland
  South Dakota SD
S.D.
2 november 1889 Mount Rushmore state Pierre Sioux Falls 199.729 km² 814.180 3 Dakota betekent "vriend van Sioux"
  Tennessee TN
Tenn.
1 juni 1796 Volunteer state Nashville Memphis 109.153 km² 6.346.105 11 Naar Tennese, stad der Cherokee-indianen
  Texas TX
Tex.
29 december 1845 Lone star state Austin Houston 695.662 km² 25.145.561 40 Naar een indiaans woord voor "Vrienden"
  Utah UT 4 januari 1896 Beehive state Salt Lake City 219.882 km² 2.763.885 6 Naar de indiaanse stam der Utes
  Vermont VT
Vt.
4 maart 1791 Green mountain state Montpelier Burlington 24.906 km² 625.741 3 Naar Les Verts Monts, Frans voor "Groene bergen"
  Virginia VA
Va.
25 juni 1788 The old dominion Richmond Norfolk 110.787 km² 8.001.024 13 Naar de "maagdelijke koningin" Elizabeth I van Engeland
  Washington WA
Wash.
11 november 1889 Evergreen state Olympia Seattle 184.661 km² 6.724.540 12 Naar George Washington
  West Virginia WV
W.Va.
20 juni 1863 Mountain state Charleston 62.756 km² 1.852.994 4 Naar de "maagdelijke koningin" Elizabeth I van Engeland
  Wisconsin WI
Wisc.
29 mei 1848 Badger state Madison Milwaukee 169.635 km² 5.686.986 10 Naar een indiaanse naam
  Wyoming WY
Wyo.
10 juli 1890 Equality state Cheyenne 253.335 km² 563.626 3 Indiaans voor "Bergen, afgewisseld door dalen"
Bron: oppervlakte (2010)[1] en inwoners (2010)[2]

Andere gebieden

Naast de vijftig staten behoren nog meer gebieden tot de Verenigde Staten:

Zie ook