Grondwetgevende vergadering

een groep mensen die als opdracht hebben een grondwet te ontwerpen c.q. vast te stellen

Een grondwetgevende vergadering of constituerende vergadering is een parlement of andere (al dan niet via verkiezingen gekozen) groep mensen dat de bevoegdheid heeft een grondwet op te stellen of te wijzigen. In sommige gevallen neemt de grondwetgevende vergadering ook officieel een grondwet aan. De instelling van een grondwetgevende vergadering wordt veelal beschouwd als een uitdrukking van de grondwetgevende macht van het volk.

In België wordt bijna iedere verkiezing voorafgegaan door een officiële verklaring tot het bijeenroepen van een constituante. Het demissionaire parlement somt dan de grondwetsartikelen op, die door het volgende parlement, een constituante, kunnen worden gewijzigd. Met de opeenvolgende staatshervormingen gebeurt dit steeds.

Lijst van grondwetgevende vergaderingen bewerken