Grondwetgevende vergadering

een groep mensen die als opdracht hebben een grondwet te ontwerpen c.q. vast te stellen
Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Constituante in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (hier melden).

Een grondwetgevende vergadering is een (al dan niet via verkiezingen gekozen) groep mensen die als doel heeft om een grondwet te ontwerpen. In sommige gevallen neemt de grondwetgevende vergadering ook officieel een grondwet aan.

Een voorbeeld is de Russische Grondwetgevende Vergadering, die na de Oktoberrevolutie de macht in Rusland overnam van de Voorlopige Regering. Een ander voorbeeld is de Nationale Grondwetgevende Vergadering tijdens de Franse Revolutie.

De instelling van een grondwetgevende vergadering wordt veelal beschouwd als een uitdrukking van de grondwetgevende macht van het volk.

Lijst van grondwetgevende vergaderingenBewerken