Spaarkas

Een spaarkas is een vorm van een levensverzekering. Bij een spaarkas wordt niet gesproken van verzekeringnemers en verzekerden maar van deelnemers.

WerkingBewerken

De deelnemers storten een bepaald bedrag in de kas. Op de vooraf afgesproken einddatum wordt het geld (vermeerderd met rente of de beleggingsresultaten) in de kas verdeeld over de levenden. Na overlijden van de deelnemer volgt geen uitkering. Het is wel mogelijk een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten waarbij de ingelegde premies worden gerestitueerd.

VariantenBewerken

Spaarkassen bestaan in twee varianten: jaarkas en geboortejaarkas.

JaarkasBewerken

Inschrijving mogelijk van 1 januari tot en met 31 december. Hierna staat de kas niet meer open voor inschrijvingen. Na de looptijd wordt het spaartegoed verdeeld. Er wordt rekening gehouden met:

  • De termijnen, waarden de stortingen werden voldaan;
  • De datum van inschrijving;
  • De leeftijd van de verzekerde op de toetredingsdatum. Hierbij geldt: hoe kleiner de overlevingskans, hoe groter de uitkering.

Na bepaling van de factoren kan ieders aandeel worden bepaald.

GeboortejaarkasBewerken

De geboortejaarkas (bijvoorbeeld: een kas voor iedereen geboren in 1970) staat gedurende 50 jaar open voor nieuwe inschrijvingen. Na een vastgesteld aantal jaren (bijvoorbeeld 60 jaar) na het geboortejaar wordt de kas verdeeld op dezelfde manier als de jaarkassen. De toetredingsfactor is van veel groter belang.