Hoofdmenu openen

Een kalenderjaar is een tijdsinterval van precies één jaar volgens de gebruikte kalender, beginnend met de Nieuwjaarsdag van de betreffende kalender en eindigend met de dag voorafgaand aan de volgende Nieuwjaarsdag. Voor de in een groot deel van de wereld gebruikte gregoriaanse kalender begint een kalenderjaar, ook burgerlijk jaar geheten, op 1 januari (Nieuwjaar), en duurt het tot en met de daaropvolgende Oudejaarsdag (31 december).

Het begrip kalenderjaar wordt veel gebruikt door de overheid, zoals in beslissingen, vergunningen, wetten enz. kunnen betrekking hebben op een kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt niet parallel met een kerkelijk jaar, schooljaar of academisch jaar. Deze zijn in het algemeen korter dan een heel jaar (zomervakanties worden bijvoorbeeld niet meegerekend). Verder is er individueel het levensjaar (in het kader van statistieken over groepen mensen ook wel leeftijdsjaar genoemd).

Duur van het kalenderjaarBewerken

Vaak is een kalenderjaar is een periode van ongeveer een zonnejaar. Het kalenderjaar bestaat in veel kalenders uit een geheel aantal maanden. Een gregoriaans kalenderjaar duurt 365 of (bij een schrikkeljaar) 366 dagen.

Bij de meeste pure maankalenders is een kalenderjaar steeds 12 maanmaanden, dat is 11 dagen korter dan een zonnejaar. Bij een lunisolaire kalender zijn de meeste kalenderjaren 12 maanmaanden, maar zijn ook veel kalenderjaren 13 maanmaanden, zodanig dat een kalenderjaar gemiddeld ongeveer een zonnejaar is.