Soevereinisme

Soevereinisme is een politieke stroming die zich beroept op de zelfstandigheid of soevereiniteit van een natie binnen een groter kader dat neigt naar supranationalisme. Hieraan verbindt men kwesties rondom de nationale identiteit, waarbij men teruggrijpt naar het ontstaan van de natie. In die oorsprong zou de ziel van de natie liggen.

Soevereinen wijzen echter, in tegenstelling tot sommige extreemrechtse en staatsnationalistische groeperingen, een achteraf geformuleerde identiteit af. Men zou hen daarom op staatkundig gebied 'fundamentalistisch' kunnen noemen, al klinkt dat tegenwoordig[(sinds) wanneer?] onder invloed van de gewelddadige tak, de terroristische groeperingen, erg negatief.