Wikipedia:Tijdsaanduiding

In een encyclopedie zoals Wikipedia hoort een relatieve tijdsaanduiding in de tekst doorgaans vermeden te worden. Voorbeelden van relatieve tijdsaanduidingen zijn: nu, vandaag, binnenkort, tegenwoordig, het afgelopen decennium, deze eeuw, etc.

Een tekst met een relatieve tijdsaanduiding kan op het moment van schrijven volkomen duidelijk zijn, maar veroudert snel. Een woord als "tegenwoordig" kan na een maand al achterhaald zijn. Voor de lezer van de tekst moet het volkomen duidelijk zijn wanneer een bepaald feit zich heeft afgespeeld. Het is daarom gewenst om in teksten in deze encyclopedie alleen absolute tijdsaanduidingen te gebruiken, zoals "in 2020", "in het eerste decennium van de 20ste eeuw", "sinds 2018", etc.

De auteur van een tekst in Wikipedia dient een tijdspanne eenduidig aan te duiden.

Een uitzondering hierop zijn citaten waarin de genoemde relatieve tijdsaanduidingen voorkomen. Uit de context dient dan duidelijk te worden naar welke precieze tijdsaanduiding er in dat citaat verwezen wordt.

Voorbeelden voor alternatieven bewerken

Wees zo concreet mogelijk met het vermelden van momenten in de tijd. Geef zoals altijd bronvermeldingen voor feiten.

  • De tuin is recent opgeknapt → De tuin is in <jaar> opgeknapt
  • Binnenkort zal de persoon afstuderen → De persoon zal naar verwachting in <jaar> afstuderen
  • Vandaag vond het jubileum plaats → Op <datum> vond het jubileum plaats
  • Momenteel speelt hij in het theater → In <jaar> speelt hij in het theater
  • Inmiddels is deze weg aangelegd → In <jaar> is deze weg aangelegd
  • Tegenwoordig doet hij aan triatlon → Sinds <jaar> beoefent hij triatlon

Zie ook bewerken