Wikipedia:Tijdsaanduiding

In een encyclopedie zoals Wikipedia hoort een relatieve tijdsaanduiding in de tekst doorgaans vermeden te worden. Voorbeelden van relatieve tijdsaanduidingen zijn: nu, vandaag, binnenkort, tegenwoordig, het afgelopen decennium, deze eeuw, etc.

Een woord als tegenwoordig kan op het moment van schrijven van de tekst volkomen duidelijk zijn, maar een tekst met zo een relatieve tijdsaanduiding blijft veroudert snel. Een woord als "tegenwoordig" kan na een maand al achterhaald zijn. Voor de lezer van de tekst in de encyclopedie moet het volkomen duidelijk zijn wanneer een bepaald feit zich heeft afgespeeld. Het is daarom gewenst om in teksten in deze encyclopedie alleen absolute tijdsaanduidingen te gebruiken, zoals in 2020, in het eerste decenium van de 20ste eeuw, sinds 2018 etc.

De auteur van een tekst in Wikipedia dient een tijdsspanne eenduidig aan te duiden.

Een uitzondering hierop zijn citaten waarin de genoemde relatieve tijdsaanduidingen voorkomen. Uit de context van de omliggende tekst dient dan duidelijk te worden naar welke precieze tijdsaanduiding er in dat citaat verwezen wordt.

Voorbeelden voor alternatievenBewerken

Wees zo concreet mogelijk met het vermelden van momenten in de tijd. Geef zoals altijd bronvermeldingen voor feiten.

  • De tuin is recent opgeknapt .... De tuin is in jaar XXXX opgeknapt
  • Binnenkort zal de persoon afstuderen.... De persoon zal naar verwachting in jaar XXXX afstuderen
  • Vandaag vond het jubileum plaats.... Op dag xx maand yy jaar zzzz vond het jubileum plaats
  • Momenteel speelt hij in het theater..... In jaar XXXX speelt hij in het theater
  • Inmiddels is deze weg aangelegd..... In jaar XXXX is deze weg aangelegd
  • Tegenwoordig doet hij aan triatlon.... Sinds jaar XXXX beoefent hij triatlon

Zie ookBewerken