Slag bij Abrittus

De Slag bij Abrittus, ook wel bekend als de slag bij Forum Terebronii in Scythia Minor, vond plaats op 1 juli 251 bij het huidige Razgrad in Bulgarije, tussen het Romeinse leger en de Goten onder aanvoering van koning Cniva. De Romeinen werden verslagen en keizer Decius en zijn zoon Herennius Etruscus sneuvelden beiden tijdens de slag. Decius werd daarmee de eerste Romeinse keizer die sneuvelde in een gevecht met barbaren.

Slag bij Abrittus
Onderdeel van de Romeins-Barbaarse oorlogen.
Gotische invasies in de Balkan in 250 en 251 n.Chr., waaronder de Slag bij Abrittus. (klik om te vergroten)
Slag bij Abrittus (Bulgarije)
Slag bij Abrittus
Datum juni 251
Locatie Razgrad, Bulgarije
Resultaat Gotische overwinning
Strijdende partijen
Romeinse Rijk Goten
Leiders en commandanten
Decius
Herennius Etruscus
Kniva

AanleidingBewerken

De aanleiding tot de veldslag was de inval van Gotische groepen begin 251 op de Balkan. Deze waren de Donau overgestoken en vielen vervolgens al rovend de Romeinse provincies Moesia en Dacië binnen. Keizer Decius en zijn zoon rukten met een leger op om de Goten voor de overval te bestraffen.

De veldslagBewerken

 
Keizer Decius

Keizer Decius verraste de Goten tijdens de belegering van Nikopolis aan de Donau. De Goten onder leiding van Kniva bliezen de aftocht en trokken het Balkangebergte over. Tijdens deze terugtocht viel de stad Philippopolis in hun handen. Decius achtervolgde de Goten, maar leed een zware nederlaag bij Beroë. De belegering van Philippopolis had de kracht en de omvang van het Gotische leger zodanig verminderd, dat zij de Romeinen aanboden afstand te doen van hun buit en gevangenen in ruil voor een vrije aftocht. Decius hoopte echter de terugtocht van de Goten te kunnen afsnijden en weigerde dit aanbod. Kniva besloot daarop zich met zijn mannen terug te trekken, maar stuitten onderweg op het Romeinse leger van Decius. Kniva die zijn leger opgedeeld had in kleine beweegbare eenheden slaagde er wonder wel in om de Romeinen naar een moerasachtig gebied terug te dringen. Op 1 juli 251 troffen beide legers elkaar bij Abrittus. Herennius sneuvelde, getroffen door een vijandelijke pijl. Decius overleefde het eerste treffen, maar werd met rest van zijn leger op het einde van de dag verslagen.

NasleepBewerken

Het leger riep na de slag meteen Trebonianus Gallus uit tot nieuwe keizer. Gallus onderhandelde na beëindiging van de vijandelijkheden en sloot een onvoordelige vrede met de Goten. Deze mochten hun buit houden en bovendien elk jaar een geldsom van Rome ontvangen. Zij keerden terug naar hun woongebieden aan de overzijde van de Donau en beloofden zich te onthouden van aanvallen op Romeins grondgebied.

Volgens Ammianus Marcellinus was de nederlaag van Decius van een vergelijkbare grootte als de nederlaag opgelopen door Varus tijdens de slag in het Teutoburger Woud.

BronnenBewerken

Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische Oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw . Pictische oorlog van Stilicho . Rijnoversteek · Val van het West-Romeinse Rijk