Hoofdmenu openen
Systeem Serie Etage Ouderdom
(Ma)
Paleogeen Paleoceen Danien jonger
Krijt Boven Maastrichtien 66,0–72,1
Campanien 72,1–83,6
Santonien 83,6–86,3
Coniacien 86,3–89,8
Turonien 89,8–93,9
Cenomanien 93,9–100,5
Onder Albien 100,5–113,0
Aptien 113,0125,0
Barremien 125,0129,4
Hauterivien 129,4132,9
Valanginien 132,9139,8
Berriasien 139,8145,0
Jura Malm Tithonien ouder
Indeling van het Krijt volgens de ICS.[1]
Cursieve ouderdommen hebben een grote
onzekerheid.

Het Senonien, Senoniaan of Senoon is in de geologische tijdschaal een inofficiële, verouderde indeling in het Laat-Krijt. Het duurde van 89,3 Ma tot 65,5 Ma en bestaat uit de tijdsnedes Coniacien, Santonien, Campanien, en Maastrichtien. Het Senonien is geen onderdeel van de officiële geologische tijdschaal van de ICS.

Het Senonien werd gedefinieerd door de Franse paleontoloog Alcide d'Orbigny (1802 - 1857), die het noemde naar de stad Sens in Bourgondië. In sommige tijdschalen vormt het Senonien het laatste sub-tijdvak in een driedeling van het Krijt. Het volgt daarin op het Gallic.[2]