Hoofdmenu openen
Systeem Serie Etage Ouderdom
(Ma)
Paleogeen Paleoceen Danien jonger
Krijt Boven Maastrichtien 66,0–72,1
Campanien 72,1–83,6
Santonien 83,6–86,3
Coniacien 86,3–89,8
Turonien 89,8–93,9
Cenomanien 93,9–100,5
Onder Albien 100,5–113,0
Aptien 113,0125,0
Barremien 125,0129,4
Hauterivien 129,4132,9
Valanginien 132,9139,8
Berriasien 139,8145,0
Jura Malm Tithonien ouder
Indeling van het Krijt volgens de ICS.[1]
Cursieve ouderdommen hebben een grote
onzekerheid.

Het Gallic is in de geologische tijdschaal een inofficiële onderverdeling van het Krijt. Het Krijt wordt soms verdeeld in drie sub-tijdvakken: Neocomien (Onder/Vroeg), Gallic (Midden) en Senonien (Boven/Laat). Het Gallic bevat daarbij de tijdsnedes Barremien, Aptien, Albien, Cenomanien en Turonien. Het duurde van 130,0 tot 89,3 Ma.