Systeem (stratigrafie)

stratigrafie

Een systeem is de chronostratigrafische eenheid, die overeenkomt met een bepaalde geochronologische periode. Verwarrend genoeg hebben de meeste systemen dezelfde naam als de corresponderende perioden. Als men het over het Krijt heeft kan men bijvoorbeeld zowel de periode Krijt (een tijdvak) als het systeem Krijt (de gesteenten die in dat tijdvak werden gevormd) bedoelen.

Een systeem is een onderverdeling van een eratheem en wordt zelf ingedeeld in series.

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om tussen systeem en eratheem over aanvullende eenheden te beschikken. Deze eenheden worden dan respectievelijk super-systeem en sub-eratheem genoemd. Hetzelfde geldt voor systeem en serie. Hier worden de eenheden aangeduid als sub-systeem en super-serie. Sub- en super- eenheden zijn geen onderverdelingen van de aangeduide eenheid, zij worden als gelijkwaardig in de hiërarchie van chronostratigrafische eenheden ingepast.