Schema (wiskunde)

wiskunde

In de wiskunde is een schema een belangrijk concept dat de wiskundige deelgebieden van de algebraïsche meetkunde, de commutatieve algebra en de getaltheorie met elkaar verbindt. Schema's werden in de wiskunde geïntroduceerd door Alexander Grothendieck, met als doel de notie van algebraïsche variëteit te generaliseren; Sommigen beschouwen schema's als het onderzoeksobject bij uitstek van de moderne algebraïsche meetkunde. Formeel is een schema een topologische ruimte samen met commutatieve ringen voor alle open deelverzamelingen van deze topologische ruimte. Een schema ontstaat door uit het "samenlijmen" van ringspectra (ruimten van priemidealen) van commutatieve ringen langs hun open deelverzamelingen.

Formele definitie bewerken

Een affien schema   is een topologische ruimte voorzien van een schoof   van lokale ringen - de structuurschoof genoemd, zodanig dat   isomorf is met het ringspectrum   van een commutatieve ring  , voorzien van de bijbehorende spectrumschoof.

Een schema   is een topologische ruimte voorzien van een schoof   van lokale ringen - de structuurschoof genoemd, zodanig dat   lokaal isomorf is met een affien schema, dat wil zeggen:   laat een open overdekking toe bestaande uit deelverzamelingen   zodanig dat elke   isomorf is met een affien schema.

Verantwoording bewerken

Zij   een affiene algebraïsche variëteit, d.i. de nulpuntenverzameling van een priemideaal   in een veeltermring  . De quotiëntring   die ontstaat door rekenen met veeltermen modulo elementen van het priemideaal, kan worden opgevat als een ring van  -waardige functies op  , de zogenaamde reguliere functies.

De topologische ruimte   lijkt sterk op  . De punten van   zijn de priemidealen van  , terwijl de punten van   overeenkomen met de maximale idealen van  . De spectrumschoof van   legt het verband tussen de punten en andere irreducibele deelverzamelingen van   enerzijds, en de reguliere functies op hun omgevingen anderzijds.

Voor een projectieve algebraïsche variëteit bestaat niet zo'n unieke spectrumschoof, maar een projectieve variëteit kan wel overdekt worden met open deelverzamelingen die affiene variëteiten vormen.

Het begrip schema omvat dus de klassieke algebraïsche variëteiten, naast een aantal abstractere objecten die niet onder de klassieke definitie vallen.