Roomisaari

eiland in Finland

Roomisaari is een Fins eiland en is gelegen in de Torne, die hier de grens vormt tussen Finland en Zweden. Het eiland heeft geen oeververbindingen. Het meet ongeveer 1500 x 500 meter. Het vormt samen met Puittamonsaari, Pukulmi, Suomenlainen en Apajasaari een barrière in de rivier.