Roomisaari is een Fins eiland en is gelegen in de Torne, die hier de grens vormt tussen Finland en Zweden. Het eiland heeft geen oeververbindingen. Het meet ongeveer 1500 x 500 meter. Het vormt samen met Puittamonsaari, Pukulmi, Suomenlainen en Apajasaari een barrière in de rivier.