Pukulmi is een Fins eiland en is gelegen in de Torne, die hier de grens vormt tussen Finland en Zweden. Het eiland heeft geen oeververbindingen. Het meet ongeveer 1500 x 450 meter. Het vormt samen met Puittamonsaari, Apajasaari, Suomenlainen en Roomisaari een barrière in de rivier.