Tanskinsaari is een Fins eiland en is gelegen in de rivier de Torne, die hier de grens vormt tussen Finland en Zweden. Het eiland heeft geen oeververbindingen. Het meet ongeveer 1000 x 500 meter. Het ligt tussen het Zweedse Mattila en Finse Kiviranta.