Koivusaari is een Fins eiland en is gelegen in de Torne, die hier de grens vormt tussen Finland en Zweden. Het eiland heeft geen oeververbindingen. Het meet ongeveer 300 x 50 meter. Het ligt in de omgeving van Karungi en Karunki.