De riccitensor is een wiskundig object uit de differentiaalmeetkunde, genoemd naar Gregorio Ricci-Curbastro. Het is een object dat uitdrukt in welke mate een ruimte verschilt van de gewone euclidische ruimte. Er kan ook een meetkundige interpretatie worden gegeven aan de riccitensor, namelijk de verstoring van een eenheidsvolume in de gegeven ruimte.

Formele definitie Bewerken

Net als de metrische tensor is de riccitensor een symmetrische bilineaire vorm op de raakruimte van een pseudo-riemannvariëteit[1] De riccitensor is het spoor van de riemann-tensor over twee van de vier indices.

Meer precies, stel dat   een n-dimensionale pseudo-riemannvariëteit is. Noteer met   de raakbundel van M ter hoogte van p. Voor elk paar vectoren

 

in de raakruimte, wordt de riccitensor   gedefinieerd als het spoor van de lineaire afbeelding van

 

gegeven door

 

met R de riemanntensor.

Concreter, gegeven een bepaald coördinatensysteem, kunnen we dit in componenten uitschrijven als

 .

De coëfficiënten   zijn dan (in einsteinnotatie) gegeven door

 .

De riccitensor is dus het spoor van de riemanntensor. In termen van de christoffelsymbolen wordt de riccitensor gegeven door:

 ,

waarbij differentiëren met een komma wordt genoteerd: de toevoeging

 

is een verkorte notatie voor toepassing van   op de betreffende grootheid.

De ricci-tensor heeft verder de eigenschap symmetrisch te zijn:

 .

De dimensie van   is één gedeeld door de dimensie van de  'de coördinaat, en gedeeld door de dimensie van de  'de coördinaat.

Een variëteit met   noemen we ook wel riccivlak. In relativiteitstheorie zijn riccivlakke ruimtes de vacuüm-oplossingen voor de ruimtetijd.

Zie ook Bewerken