Resolutie 898 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 898 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 23 februari 1994.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 898
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 23 februari 1994
Nr. vergadering 3338
Code S/RES/898
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Mozambique
Beslissing Authoriseerde een politiecomponent binnen en de terugtrekking van een deel van de militairen van ONUMOZ.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1994
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Brazilië Brazilië · Vlag van Tsjechië Tsjechië · Vlag van Djibouti Djibouti · Vlag van Spanje Spanje · Vlag van Nigeria Nigeria · Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland · Vlag van Oman Oman · Vlag van Pakistan Pakistan · Vlag van Rwanda (1962-2001) Rwanda
Een dorp in de provincie Niassa in het noordwesten van Mozambique.
Een dorp in de provincie Niassa in het noordwesten van Mozambique.

AchtergrondBewerken

  Zie Mozambique voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Na de onafhankelijkheid van Mozambique van Portugal kwam de communistische verzetsbeweging FRELIMO aan de macht. Die kreeg al snel de anti-communistische RENAMO tegen zich, waarmee een 15-jarige burgeroorlog was begonnen. In 1992 kwamen beiden na jarenlange onderhandelingen tot een vredesakkoord.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

De Veiligheidsraad had de status van de ONUMOZ-missie in Mozambique herzien. De raad herhaalde ook het belang van het Algemeen Vredesakkoord en de tijdige uitvoering ervan door alle partijen. De positieve ontwikkelingen daarbij werden verwelkomt, maar desondanks waren er nog steeds vertragingen. Ook hadden Mozambique en de FRELIMO verzocht om alle politie-activiteiten te observeren. De secretaris-generaal, Boutros Boutros-Ghali, stelde voor om een politiecomponent op te richten als onderdeel van ONUMOZ. Ook wilde hij het militaire component gefaseerd afbouwen.

HandelingenBewerken

De Veiligheidsraad autoriseerde de oprichting van een politiecomponent binnen de ONUMOZ-missie van maximaal 1144 man. De secretaris-generaal werd gevraagd de terugtrekking van een deel van de militairen voor te bereiden en om een tijdsschema op te stellen voor de voltooiing van ONUMOZ'mandaat tegen november 1994, wanneer de verkozen regering in functie moet treden. Ook moesten de militairen in de transportcorridors teruggetrokken worden tegen dat de nieuwe nationale defensiemacht van Mozambique operationeel werd en moesten de militaire waarnemers worden teruggetrokken bij de voltooiing van de demobilisatie.

Recente positieve ontwikkelingen, als de samentrekking van troepen, ontmanteling van paramilitaire milities, de kieswet en de aanstelling van de Nationale Verkiezingscommissie, werden verwelkomd. Doch was er bezorgdheid om vertragingen bij onder meer de demobilisatie en de vorming van een nationaal leger. De twee partijen werden opgeroepen zich aan het vredesakkoord, en in het bijzonder het staakt-het-vuren en de demobilisatie, te houden.

De troepen van Mozambique en FRELIMO moesten samengetrokken worden en hun wapens ingeleverd en opgeslagen. Ook moest begonnen worden met het voorbereiden van de verkiezingen die nog voor november moesten plaatsvinden. De partijen werd gevraagd snel een verkiezingsdatum overeen te komen.

De internationale gemeenschap werd gevraagd te helpen met de betaling van de gedemobiliseerde troepen en de opleiding van het nieuwe defensieleger van Mozambique. Ook moest gezorgd worden voor een snelle terugkeer van vluchtelingen en ontheemden. Ook werd de secretaris-generaal gevraagd bij de operaties van ONUMOZ op de kosten te letten en keek de Veiligheidsraad uit naar diens volgende rapport over de vooruitgang en het tijdsschema op basis waarvan ONUMOZ' mandaat herzien zou worden.

Verwante resolutiesBewerken