Resolutie 894 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 894 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 14 januari 1994 unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 894
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 14 januari 1994
Nr. vergadering 3329
Code S/RES/894
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Apartheid
Beslissing Stemde in met wijzigingen aan de UNOMSA-waarnemingsmissie
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1994
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Brazilië Brazilië · Vlag van Tsjechië Tsjechië · Vlag van Djibouti Djibouti · Vlag van Spanje Spanje · Vlag van Nigeria Nigeria · Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland · Vlag van Oman Oman · Vlag van Pakistan Pakistan · Vlag van Rwanda (1962-2001) Rwanda
De vlag van Zuid-Afrika sinds 1994.
De vlag van Zuid-Afrika sinds 1994.

AchtergrondBewerken

  Zie Apartheid voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Zuid-Afrika het apartheidssysteem ingevoerd waarbij blank en zwart volledig van elkaar gescheiden moesten leven maar die eersten wel bevoordeeld werden. Het ANC, waarvan ook Nelson Mandela lid was, was fel tegen dit systeem. Ook in de rest van de wereld werd het afgekeurd wat onder meer tot sancties tegen Zuid-Afrika leidde. In 1994 werd de apartheid afgeschaft en werden verkiezingen gehouden waarna Nelson Mandela president werd.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

De Veiligheidsraad verwelkomde de vooruitgang naar een democratisch, niet-raciaal en verenigd Zuid-Afrika en dan vooral de oprichting van de Executieve Overgangsraad, de Onafhankelijke Verkiezingscommissie en het akkoord over een tijdelijke grondwet. Op 27 april 1994 zouden verkiezingen plaatsvinden. Intussen had de VN-Waarnemingsmissie UNOMSA al veel bijgedragen aan het overgangsproces en aan het indammen van geweld. Ook de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, het Gemenebest van Naties en de Europese Unie werden om hun bijdrage geprezen. Aan de Secretaris-Generaal werd gevraagd een mogelijke rol van de VN in het verkiezingsproces voor te bereiden. De Executieve Overgangsraad had gevraagd voldoende waarnemers te sturen en samen te werken met die van de andere organisaties en landen.

HandelingenBewerken

De Veiligheidsraad:

  1. Ging akkoord met de Secretaris-Generaals voorstellen inzake het mandaat en de grootte van UNOMSA.
  2. Bij alle partijen in Zuid-Afrika, inclusief die die niet deelnamen aan de gesprekken, om de akkoorden die tijdens de onderhandelingen werden bereikt na te leven, zich aan de democratische principes te houden en deel te nemen aan de verkiezingen.
  3. Roept alle partijen op het geweld te stoppen en zo bij te dragen aan vrije en eerlijke verkiezingen.
  4. Roept alle partijen ook op de veiligheid van de internationale waarnemers te respecteren.
  5. Verwelkomt de Secretaris-Generaals initiatief voor een fonds om bijkomende waarnemers van ontwikkelingslanden te financieren.
  6. Besluit op de hoogte te blijven tot Zuid-Afrika een democratisch, niet-raciaal en verenigd land is.

Verwante resolutiesBewerken