Internationale gemeenschap

De term internationale gemeenschap kan verwijzen naar:

De betrekkingen tussen leden van de internationale gemeenschap worden geregeld via het internationaal recht; het gaat hier vooral om gewoonterecht en internationale verdragen. Er zijn echter amper instanties die het naleven van internationaal recht kunnen afdwingen: staten, en zeker de machtigen onder hen, worden in hun handelen eerst en vooral beperkt door de macht van andere staten en wellicht binnenlandse factoren.[bron?] Dit maakt de term 'internationale gemeenschap' tot een omstreden term.[bron?]

De term kan ook als propaganda gebruikt worden.[bron?] Zo beschrijven supermachten (nu vooral de Verenigde Staten)[bron?] de organisaties waarin zij een dominante rol spelen (OESO, NAVO) als onderdeel van de internationale gemeenschap, terwijl deze organisaties slechts een klein deel van de wereldbevolking vertegenwoordigen.