Resolutie 653 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 653 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 20 april 1990, en stemde in met een aantal nieuwe taken voor de ONUCA-waarnemersgroep in Centraal-Amerika.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 653
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 20 april 1990
Nr. vergadering 2919
Code S/RES/653
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Centraal-Amerikaanse crisis
Beslissing Goedkeuring van de voorgestelde bijkomende taken van de ONUCA-waarnemersgroep.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1990
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Canada Canada · Vlag van Ivoorkust Ivoorkust · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Cuba Cuba · Vlag van Ethiopië Ethiopië · Vlag van Finland Finland · Vlag van Maleisië Maleisië · Vlag van Roemenië Roemenië · Vlag van Jemen Jemen · Vlag van Zaïre Zaïre
Centraal-Amerika.

AchtergrondBewerken

Begin jaren 1980 waren de landen Nicaragua, Honduras en ook El Salvador in conflict met elkaar. In Nicaragua voerden allerlei groeperingen een gewapende strijd tegen de overheid. Die groeperingen werden heimelijk gesteund door de Verenigde Staten. Die laatsten gingen ook een overeenkomst aan met Honduras tegen communistische bewegingen in Nicaragua en El-Salvador.

Colombia, Mexico, Panama en Venezuela lanceerden toen de Contadora-groep, een initiatief om de conflicten in Centraal-Amerika te bezweren. Begin 1989 tekenden vijf Centraal-Amerikaanse presidenten, die van Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua een overeenkomst waarin ze democratisering, een staakt-het-vuren en vrije verkiezingen beloofden.

Ze vroegen ook een waarnemingsmacht aan de Verenigde Naties om toe te zien op de uitvoering van de overeenkomst. Die macht, ONUCA, controleerde of de steun aan rebellengroepen was opgedroogd en of de landen nog toelieten dat vanuit hun grondgebied andere landen werden aangevallen. ONUCA bleef actief tot januari 1992.[1]

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

  • Heeft de brief van de secretaris-generaal Javier Pérez de Cuéllar over het akkoord met betrekking tot de volledige demobilisatie door ONUCA van het Nicaraguaanse verzet – de Contra – binnen vijf te creëren veiligheidszones tussen 25 april en 10 juni bestudeerd.
  • Bevestigt de resoluties 644 en 650.
  1. Steunt de voorstellen voor de nieuwe taken van ONUCA van de secretaris-generaal.
  2. Vraagt de secretaris-generaal om voor het einde van het lopende mandaat van de groep op 7 mei te rapporteren over alle aspecten van de operaties.

Verwante resolutiesBewerken