Resolutie 674 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 674 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is door dertien leden van de VN-Veiligheidsraad goedgekeurd op 29 oktober 1990. Enkel Cuba en Jemen onthielden zich.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 674
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 29 oktober 1990
Nr. vergadering 2951
Code S/RES/674
Stemming
voor
13
onth.
2
tegen
0
Onderwerp Annexatie van Koeweit door Irak
Beslissing Eis dat Irak Koeweiti's en buitenlanders beter behandelt.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1990
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Canada Canada · Vlag van Ivoorkust Ivoorkust · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Cuba Cuba · Vlag van Ethiopië Ethiopië · Vlag van Finland Finland · Vlag van Maleisië Maleisië · Vlag van Roemenië Roemenië · Vlag van Jemen Jemen · Vlag van Zaïre Zaïre
Kaart van Irak met Koeweit aan de zuidoostgrens.
Kaart van Irak met Koeweit aan de zuidoostgrens.

AchtergrondBewerken

  Zie Golfoorlog (1990-1991) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Op 2 augustus 1990 viel Irak zijn zuiderbuur Koeweit binnen en bezette het land. Nog diezelfde dag werd de inval door de VN-Veiligheidsraad veroordeeld in resolutie 660. Deze resolutie eiste ook een onmiddellijke terugtrekking van Irak, maar daar kwam niets van terecht.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

 • Herinnert aan de resoluties 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667 en 670.
 • Benadrukt de dringende nood aan een onmiddellijke onvoorwaardelijke terugtrekking van Irak en het herstel van Koeweits soevereiniteit, onafhankelijkheid, territoriale integriteit en legitieme overheid.
 • Veroordeelt de acties van Irak om buitenlanders te gijzelen en Koeweiti's te mishandelen en andere acties zoals de vernietiging van bevolkingsregisters, gedwongen vertrek, verhuizing van de bevolking en vernietiging en inbeslagname van eigendommen zoals ziekenhuisvoorraden en -uitrusting.
 • Erg gealarmeerd over de situatie van buitenlanders, waaronder diplomaten.
 • Bevestigt dat de Vierde Geneefse Conventie van toepassing is in Koeweit en dat Irak, als partij van de Conventie, eraan gebonden is en verantwoordelijk is voor de ernstige schendingen ervan.
 • Herinnert aan de inspanningen van de secretaris-generaal voor het welzijn van buitenlanders in Irak en Koeweit.
 • Is erg bezorgd over de economische kost en het lijden van Koeweiti's door de Iraakse invasie.
 • Handelt onder Hoofdstuk VII van het Handvest.
 • Bevestigt de doelstelling van de internationale gemeenschap om conflicten vreedzaam op te lossen.
 • Herinnert aan de belangrijke rol die de Verenigde Naties reeds speelden bij het vreedzaam oplossen van conflicten.
 • Gealarmeerd door de gevaren van de huidige crisis die de wereldvrede bedreigd.
 • Roept Irak op de vorige resoluties, en vooral de resoluties 660, 662 en 664, na te komen.
 • Vastberaden om de naleving van zijn resoluties door Irak te verzekeren.

ABewerken

 1. Eist dat Irak onmiddellijk stopt met de gijzeling van buitenlanders en de mishandeling van Koeweiti's.
 2. Nodigt landen uit om informatie die ze hebben over de schendingen in paragraaf °1 door te spelen aan de Veiligheidsraad.
 3. Bevestigt zijn eis dat Irak onmiddellijk moet voldoen aan zijn verplichtingen ten opzichte van buitenlanders in Irak en Koeweit.
 4. Bevestigt ook dat Irak het vertrek van buitenlanders mogelijk moet maken.
 5. Eist dat Irak Koeweiti's en buitenlanders onmiddellijk toegang geeft tot voedsel, water en noodzakelijke basisdiensten.
 6. Herhaalt zijn eis dat Irak onmiddellijk diplomatisch personeel en -terreinen beschermd, de diplomaten niet hindert, hun toegang geeft tot hun burgers en het bevel om diplomatische missies op te doeken intrekt.
 7. Vraagt de secretaris-generaal om te proberen de paragrafen °4, °5 en °6 te bekomen; vooral het voorzien van voedsel, water en basisdiensten aan Koeweiti's en diplomaten in Koeweit en de evacuatie van buitenlanders.
 8. Herinnert Irak eraan dat het verantwoordelijk is voor alle verliezen, schade of verwondingen bij Koeweiti's, derde landen, hun burgers en hun bedrijven.
 9. Nodigt landen uit hun schade-eisen en die van hun burgers en bedrijven te verzamelen om compensatie te bekomen van Irak.
 10. Eist dat Irak aan deze en vorige resoluties voldoet; anders moeten er verdere maatregelen worden genomen.
 11. Besluit om permanent actief op de hoogte te blijven totdat Koeweit opnieuw onafhankelijk is en de vrede is hersteld.

BBewerken

 1. Vertrouwt erop dat de secretaris-generaal bemiddelt in een vreedzame oplossing en ook alle landen hiertoe oproept.
 2. Vraagt de Secretaris-Generaal te rapporteren over zijn diplomatieke inspanningen.

Verwante resolutiesBewerken