Resolutie 644 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 644 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 7 november 1989, en richtte de ONUCA-waarnemingsmissie op in Centraal-Amerika.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 644
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 7 november 1989
Nr. vergadering 2890
Code S/RES/644
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Centraal-Amerikaanse crisis
Beslissing Oprichting ONUCA-waarnemersgroep.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1989
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Algerije Algerije · Vlag van Brazilië (1968-1992) Brazilië · Vlag van Canada Canada · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Ethiopië Ethiopië · Vlag van Finland Finland · Vlag van Maleisië Maleisië · Vlag van Nepal Nepal · Vlag van Senegal Senegal · Vlag van Joegoslavië (1943-1992) Joegoslavië
De vijf landen die de overeenkomst ondertekenden.

AchtergrondBewerken

Begin jaren 1980 waren de landen Nicaragua, Honduras en ook El Salvador in conflict met elkaar. In Nicaragua voerden allerlei groeperingen een gewapende strijd tegen de overheid. Die groeperingen werden heimelijk gesteund door de Verenigde Staten. Die laatsten gingen ook een overeenkomst aan met Honduras tegen communistische bewegingen in Nicaragua en El-Salvador.

Colombia, Mexico, Panama en Venezuela lanceerden toen de Contadora-groep, een initiatief om de conflicten in Centraal-Amerika te bezweren. Begin 1989 tekenden vijf Centraal-Amerikaanse presidenten, die van Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua een overeenkomst waarin ze democratisering, een staakt-het-vuren en vrije verkiezingen beloofden.

Ze vroegen ook een waarnemingsmacht aan de Verenigde Naties om toe te zien op de uitvoering van de overeenkomst. Die macht, ONUCA, controleerde of de steun aan rebellengroepen was opgedroogd en of de landen nog toelieten dat vanuit hun grondgebied andere landen werden aangevallen. ONUCA bleef actief tot januari 1992.[1]

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

  1. Keurt het rapport van secretaris-generaal Javier Pérez de Cuéllar goed.
  2. Besluit onmiddellijk een VN-waarnemersgroep op te richten in Centraal-Amerika, en vraagt de secretaris-seneraal om op de kosten daarvan te letten gezien de steeds grotere vraag naar middelen ter handhaving van de vrede.
  3. Besluit ook dat de waarnemersgroep zes maanden zal bestaan.
  4. Vraagt de secretaris-generaal om de Veiligheidsraad op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Verwante resolutiesBewerken